Gå til sidens hovedinnhold

En skole på elevenes premisser

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Skoleåret er nå rett rundt hjørnet, og selv om vi er inne i en unormal tid, er det tusenvis av Innlendinger som gjør seg klare for noe vi tenker på som den mest normale endring i livet. Fra barnehage til grunnskole, fra grunnskole til videregående skole eller siste steg fra videregående og videre ut i arbeidslivet eller til høyere utdanning.

Dette er for oss i Høyre de viktigste overgangene i livet. Det er der man får byggesteinene som man kan bruke til å skape sin egen, eller sin egen og mange andres arbeidsplass. Det er her samfunnet starter. Vi i Høyre mener at det må være på elevenes premisser, og ikke systemet, samfunnet starter. På den måten ivaretar vi individet og velferdssamfunnet vårt best.

I nye Innlandet fylke har det vært mange prioriteringer å gjøre, da Oppland og Hedmark har hatt forskjellige modeller å jobbe ut ifra. Det har vært gode metoder på begge sider av Mjøsa, og i tillegg metoder som fortjener en plass på historiens skraphaug. I Høyre sloss vi for hver enkelts rett til å bestemme sin fremtid, men av og til faller flertallet ned på forenkling for systemets skyld, slik som ved diskusjonen rundt fritt skolevalg eller nærskoleprinsippet. Dessverre ble ikke Høyres gode argumenter hørt, og elever som har jobbet godt på ungdomsskolen, får ikke muligheten til å velge den utdanningen de ønsker.

I Innlandet Høyre kommer vi til å fortsette å jobbe for at hver enkelt elev skal forstå de kravene vi setter, føle seg motivert til å fullføre videregående utdanning og fortsette ut arbeidslivet etter yrkesfag, eller på høyere utdanning etter studiespesialisering.

Vi gleder oss over alle de videregående skolene vi har i Innlandet, med unik kompetanse og gode resultater, og håper at vi i fremtiden vil ha enda bedre mulighet til å påvirke i positiv retning

Vi ønsker alle elever i Innlandet en fantastisk skolestart, og et fantastisk år, og husk meteren.

Erlend Bjørnson Barkbu, 2. nestleder, Innlandet Høyre