En skulle tro at politikerne hadde annet å gjøre enn å teppebombe Lillehammers innbyggere med blamerende leserinnlegg, alt mens det eneste kommunedirektøren og hans godt befolkede stab kan riste ut av jakkeermene for å berge brannstasjonen, Terrassen og en ny regionsjef(!), er å drysse flere egenandeler over de som har minst fra før.

Slikt er ikke egnet til annet enn å gi pleietrengende og gamle dårlig samvittighet for å være i live, og å gi begrepet politikerforakt en ny dimensjon. At ordfører og kommunedirektør ikke har ryggrad nok til å avverge «regionskandalen» selv, men måtte ha hjelp av Gausdal og Øyer, forteller vel at vi snart blir flere pleietrengende til å berge kommuneøkonomien.

I mellomtiden hadde det vært bra om politikere og administrasjon hadde låst seg inne og gjort jobben sin! De er herved fritatt for alt annet fram til julaften.

Kjell Magne Enget, ufør og pleietrengende, Lillehammer