Hva er det som skjer i Øyer? Senterpartiet gikk til valg på å skulle levere helårs arbeidsplasser. Og det var det? For har de gjort seg til gisler for å få en spillhall i eneste gjenværende sentrumstomt? Og hvorfor slik hastverk? En helhetlig plan er på trappene. Vi skjønte det måtte være noe da man ville legge hallen vegg i vegg med ungdomsskolen. Nå vil man altså ofre det verdifulle området lenger nord, som rommer flere interessante muligheter til beste for bygda og befolkningen.

Før utvidelsen av Solvang skole inntok kommunen en åpen og søkende holdning før man landet slik man gjorde. Flere skoler ble besøkt av arbeidsgruppen. Man bør gjøre det samme her. Redaktøren av Arkitekt Nytt peker på uheldige 9 sider ved stedsutvikling. Hvor det mangler en overordnet helhet, og hvor banalt press utspiller lokalpolitikere.

Arthur Buchardt etterlyser visjoner og peker på lokale forbilder. Og for så vidt det motsatte. Det han er inne på, er en retning innen arkitekturen som heter regionalisme. Denne legger vekt på lokale, stedegne særtrekk fremfor idealer fra internasjonale strømninger, ifølge Store norske leksikon.

Retningen er illustrert ved Kampen Hageby i Oslo, som er en kompakt samling små trehus. Her finner du også Kampen Økologiske Barnebondegård, samt en barnehage. Området ble ferdigstilt i 1997, da det var umulig å få solgt blokkleiligheter. I dag er det ikke plass til annet – i byene. Det går an å la seg inspirere av ting, uten å bruke blåpapir. Det hadde for eksempel en vært rom for små butikker. Det er selvsagt mulig å se for seg noe annet enn en barnebondegård, men dette ville vært i tråd med Hjørdis Grimsruds opprinnelige visjoner.

Hva angår brødrene Plukkerud, er det ellers mye bra å si. De har blant annet svart på noe av det Kjell Lund etterlyser i sin utmerkede artikkel fra 1993. Men de bør her se etter alternativer. Og Sp i Øyer bør grave litt dypere og ikke la seg presse. Verken på den ene eller andre måten.

Tor Geir Ødegården, Øyer