Nesten 500 sykehusansatte er tatt ut i streik, etter at meklingen mellom partene i sykehusoppgjøret ikke førte fram. LO- og YS-medlemmer streiker for at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon.

Streiken vil først og fremst gå ut over administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene. Det betyr at vi ikke er i nærheten av en situasjon der Regjeringen kan ventes å gripe inn med tvungen lønnsnemnd. Det betyr at streiken kan bli langvarig.

Kall gjerne konflikten en omkamp, etter at regjeringspartiene tidligere i år avviste forslaget om pensjonsopptjening fra første krone. Når stortingsflertallet ikke vil, er det utmerket at arbeidstakerorganisasjonene tar tak i dette.

Leder av Spekter Helse, sykehusenes arbeidsgiverorganisasjon, sier helseforetakene ikke vil forskjellsbehandle ansatte i sykehusene, og viser til at sykepleier og leger også må ha minst 20 prosent stilling for å bli meldt inn i pensjonsordningen. Hvor ender norsk arbeidsliv dersom vi skal unngå å rette opp urimeligheter for noen grupper fordi andre også er rammet av samme elendige vilkår?

Denne streiken er en nødvendig omkamp for å presse Regjeringen

De det angår, er i hovedsak kvinner, lavtlønte og unge arbeidstakere. Altfor mange av dem i små stillinger, og gjerne med behov for flere arbeidsgivere for å tjene nok til livets opphold. I den grad denne streiken er å presse Regjeringen til omkamp, er omkampen helt nødvendig. Vi vil ikke ha et arbeidsliv der useriøse arbeidsgivere spekulerer i deltidskontrakter og små stillingsbrøker for å unndra seg pensjonsforpliktelser. Sykehusene er langt fra verstinger på arbeidsgiversida, men oppryddingen må starte et sted.

I kommunal sektor har dette vært på plass siden 2013. Nå bør Staten følge etter på sine områder.