Gå til sidens hovedinnhold

En stygg utvikling har snudd

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med årets trygdeoppgjør er en stygg utvikling snudd. Etter at Fremskrittspartiet gikk ut av regjering, ble det flertall i Stortinget for å overkjøre Høyre-, Venstre- og Kristelig Folkeparti-regjeringen i trygdeoppgjøret.

Ap, SV, So og Frp ble enige om å kompensere underreguleringen i trygdeoppgjøret for 2020 – i tillegg til å kompensere for forventet lønns- og prisvekst i 2021. Dermed blir økningen på de løpende pensjonene i år på 5,36 % (3,83 % for 2021). Regjeringens siste tilbud var på 3,52 %. Det vil si en differanse på i snitt rundt 900 kroner i pensjon i året.

Fremdeles er det ikke kompensert for underreguleringene for perioden 2014 til og med 2019 (i snitt ca. 31 500 i tapt kjøpekraft). Men ved årets trygdeoppgjør skjedde blant annet følgende endringer:

For det første – for 2020 og 2021 – respekterer Stortinget sitt eget vedtaket om at i trygdeoppgjørene skal det kompenseres snittet av lønns- og prisveksten i samfunnet.

For det andre er det igjen åpnet for at Stortinget skal ha siste ordet i trygdeoppgjørene.

Arbeidsavtaler og pensjonsavtaler er individuelle avtaler (arbeidsmiljølovens § 14–5 og 14-6), og omfattes av avtaleloven av 1918. En inngått avtale gjelder dermed inntil en ny er inngått, og at eventuelle endringer i avtalen må kan skje etter arbeidsmiljølovens § 14–8.

Problemet er at de som allerede var pensjonister før 2011, har ikke lenger noen motpart å forhandle med. Disse må derfor skjermes fra ordningen med fradrag på 0,75 %. Det samme gjelder dem som ikke har fått endret sine pensjonsavtaler i samsvar med ny pensjonsreform. De kan heller ikke omfattes av et fradrag på 0,75 %. Nevnte grupper har feil grunnlag urettmessig tapt økonomisk gjennom et Stortingsvedtak – i strid med avtalerettens prinsipper (påstand).

– Stortinget har gjennom et protokollført vedtak, og som dermed har juridisk rettskraft, i perioden 2014 til og med 2019 brutt sitt eget vedtak som er beskrevet slik; «Pensjoner under utbetaling skal reguleres med lønnsveksten, og deretter fratrekkes et beløp på 0,75 prosent av den oppregulerte pensjonen. Dette sikter mot at pensjonene over tid skal få en regulering tilsvarende gjennomsnittet av lønns- og prisveksten».

Forenklet betyr det at Stortinget skal sørge for å opprettholde kjøpekraften til trygdede fra år til år.

Takket være stor innsats fra uføre- og pensjonistforeninger, er en viktig delseier vunnet i år ved hjelp av opposisjonspartiene på Stortinget.

Jørund Hassel, Lillehammer, leder Jernbanepensjonistenes Forening – Hamar