29. oktober kommenterte Helge Rud mitt innlegg 24. oktober: «Er Trump USAs verste president?» Jeg skrev bl.a. om internasjonale virkninger av Trumps politikk og stilte spørsmål om disse ville fortsette dersom han blir gjenvalgt. Trump har i ekstrem grad stått for en USA-sentrert politikk, især på de handelspolitiske og sikkerhetspolitiske områdene. Et av hans slagord er som kjent «Make America Great Again».

Rud kommer ikke inn på Trumps provoserende væremåte. Jeg tror noe av motstanden mot ham er knyttet til dette. Han oppfører seg helt annerledes enn de fleste tidligere presidenter i USA. Han er en president som amerikanerne neppe har sett maken til. I utgangspunktet kan det kanskje være positivt å bryte med en tradisjonell presidentrolle. Men bare hvis dette fører til en allmenn oppslutning hos velgerne og ikke til økte politiske motsetninger. Det er nettopp det Trumps presidentskap har ført med seg. Noen spør nå om USA står ovenfor en borgerkrig. De politiske ytterfløyene har bevæpnet seg. I tillegg er det allerede nok våpen i USA. Det er grunn til å spørre om Trump er USAs verste president. Hadde han vært en vanlig president, hadde trolig temperaturen i valgkampanjen og opinionen vært en annen. Kanskje hadde han i USA og i verden for øvrig da blitt møtt med bredere sympati.

Nå står verden overfor en president som kommer med karakteristikker av politiske motstandere som f.eks. Biden («søvnige Joe») og kommer med et hemningsløst selvskryt, har et hissig temperament, en uforutsigbar lederstil og en lettvint omgang med sannheten. Oppfatninger og forhold som ikke passer kaller han «fake news» og motsatt framstiller han sine (ofte løgnfulle) utsagn som «sannhet».

Tidligere president Barack Obama sier at Trump driver sin politikk som et reality-show på TV. Spørsmålet er om velgerne nå vil si «You are fired!

Arne Chr. Stryken, Lillehammer

Det gode hatet og Sokrates

Er Trump USAs verste president?