Gå til sidens hovedinnhold

En unik naturperle

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


DNTG gjorde et klokt valg da de valgte å legge bort planene om å bygge Dronningsetra. Nå får dette flotte unike området som av FMIN er definert som det siste villmarks området i Oppland, forbli tilnærmet urørt også for kommende generasjoner.

Jeg har lest leserinnleggene til Sjalg Ulset og Morten Wangen, og må dessverre si at jeg er rimelig forundret over begges påstander.

Lågendeltaet ligger som kjent der Lågens renner ut i Mjøsa. Her dannes det ved lav vannstand om våren store mudderbanker, sandstrender og små øyer som fungerer som hvile/raste plasser for store mengder trekkfugler, som kommer fra Europa men også helt fra Afrika. De først ankommer allerede i mars, men med hovedtyngde i april og første halvdel av mai. Det er derfor ilagt ferdselsforbud i dette område i en periode fra april til midten av mai. Da begynner flomvannet å gjøre seg gjeldende og områdene oversvømmes gradvis, og de fleste fuglene trekker videre og området er igjen åpent for allmenn ferdsel.

Når det gjelder Strålmyr/Strålvatnet er alt annerledes. Her ankommer også trekkfuglene, men bare noen uker senere. Fuglene som tidligere var å se i Lågendeltaet, pluss mange andre som trekker direkte, ankommer området for å starte kurtise som tranedans, dobbeltbekkasin spill, fluktspill av myrhauk, jordugle, enkeltbekkasin, blåstrupe og heipiplerke bare for å nevne noen. Dette gjør de fordi de har ankommet sin hekkeplass, her skal de bygge reder og legge egg. Rugetiden er alt fra 12 til 45 dager, avhengig av hvilken art.

I denne rugeperioden må fuglene ha ro og fred og spesielt gjelder dette de mest sky artene som trane, sangsvane, stor- og smålom, jordugle og myrhauk. Alle disse hekker i dette området, og tåler ikke mennesker som kommer og går. En trane skyr som regel rede vis den blir forstyrre mer enn 3 ganger, dette gjelder de flest arter som er nevnt forut. Med forstyrrelse så menes menneskelig tilstedeværelse innenfor 5–600 meter fra redet. Vis fuglene får ro og lykkes med å få kyllinger, starter en kritisk tid der foreldrene søker over store områder etter mat, og unger ligger alene i reiret.

Å starte med organisert ferdsel og bygge fjellhotell i slike områder er etter min mening galskap.

Det ville også skapt problemer ved å utføre lovpålagt storviltjakt i området ved en slik utbygging, noe grunneierne i område har påpekt. Europas største elgtrekk får også fortsette å følge sine 1000 år gamle stier

Nå kan barnefamilier og fotturister glede seg over at de i uoverskuelig framtid har et tilbud der de kan oppleve vår storslåtte natur.

Til slutt vil jeg si til Wangen og Ulset at ingen ting er dere frarøvet, og at denne naturperlen ligger der åpen for allmenn ferdsel. Her kan man søke ro med fiskestangen og ligge på ryggen å høre storlomens urgamle skrik. Ja, en unik stillhet der man kan ligge i timevis uten å høre andre mennesker og glede seg over at slike plasser ennå finnes.

Bjørn Roar Løkken, Nord-Fron