Gå til sidens hovedinnhold

En vegg av busser høres ikke berikende ut

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Hva mener du om å flytte bussene fra skysstasjonen og opp til Kirkegata i Lillehammer? Dette er et av flere forslag som ligger på bordet når politikerne i Lillehammer nå skal diskutere planene for hvordan gatene skal brukes i framtida.

Å flytte dagens store og til tider folketomme busser én gate opp fra stasjonen, vekker reaksjoner på Facebook. En vegg av busser høres ikke berikende ut for verken Stortorget eller Kirkegata. Nå er det mulig at framtidas kaffe på Kunstkafeen inntas med utsyn til mindre, elektrifiserte og helt andre typer busser. Det kan også hende at næringslivet har noe å tjene på at flere går av og på bussen et hakk nærmere gågata. For målet er jo å få flere til å ta kollektivtrafikk, sykle eller gå. Det er målet til Mjøsbyene som jobber for å bli ett felles bo- og arbeidsmarked med ett nytt sykehus i midten. Det er også målet til gatebruksplanen.

Tenk stort og ungdommelig. Lillehammer har potensialet!

All vekst i persontrafikken i framtida skal tas med gange, sykkel og kollektiv. Ikke med bil. Dagens system trekker derimot bilene inn i sentrum. Innbyggere og tilreisende kommer i dag nærmere byen med bil enn med buss. Skal målet oppnås, må noe gjøres.

I forslaget til ny gatebruksplan pekes det på at det er et tomrom i byen, mellom gågata og skysstasjonen. I Kirkegata ligger det flere kulturtilbud, men gata innbyr ikke til mye liv.

Stortorget er nøkkelen til å knytte byen bedre sammen. Bilene må bort og folk må inn. I utkastet til planen står det heldigvis at både Stortorget og Lilletorget bør forvandles til felles oppholdsrom for byens befolkning. Lillehammer må samtidig finne akseptable parkeringsløsninger for alle som fortsatt vil være avhengig av bil. Et framtidig parkeringshus i fjell kan være løsningen, men det vil koste penger og ta tid.

Det er duket for mange diskusjoner nå som planene legges fram for planutvalget 20. mai. Si din mening og se mulighetene. Lillehammer har potensialet!