Nå ligger ballen hos helseminister Ingvild Kjerkol, statsminister Jonas Gahr Støre og en finansminister ved navn Trygve Slagsvold Vedum, med adresse Stange. Styret i Helse Sør-Øst har forutsigbart vedtatt å gå videre med planene om en Mjøssykehus i Moelv, akuttsykehus i Lillehammer og et sykehus med begrensede funksjoner i Elverum.

Like forutsigbart har et mindretall forsøkt å forsterke alle usikkerhetsfaktorer knyttet til dette alternativet. Forsøket på å gjøre sykehusutviklingen i Innlandet til en Hamar-greie har feilet. Det er greit å snakke for Hamars lokale interesser. Men det blir patetisk å argumentere mot hovedsykehus i Moelv og begrunne det med risiko og usikkerhet, når 0+ og Hamar-pakka faktisk innebærer en like stor usikkerhet og risiko.

0+ bør med dette være et dødt alternativ. Vi har forstått at signalene fra helsestatsråden peker tydelig i retning av et hovedsykehus. Selv om det er risiko og usikkerhet knyttet til alternativet, begriper vi ikke på hvilket grunnlag statsråden skal kunne velge et alternativ som gir enda høyere risiko, som er i strid med det Innlandet har bedt om, og som vil innebære at folk i Innlandet aldri får et likeverdig helsetilbud.

Det betyr ikke at vegen ligger fullstendig åpen for et hovedsykehus. Prosjektet skal knas og presses, og risiko skal avdekkes og begrenses. I tillegg snubler statlige helsevesen i kostnadsbomber andre steder, samtidig som det sås tvil om både oljepengebruk og den generell tilstanden i norsk økonomi i åra som kommer. Tøffe tider rammer alt, også sykehusene.

Vedtaket i HSØ-styret er likevel avgjørende viktig, fordi det innebærer en prinsipiell tilslutning til samling av funksjoner og tjenester. Det er avgjørende viktig fordi at selv om morgendagens sykehus ikke blir nøyaktig slik vi ser det for oss i dag, står ikke en omkamp om dårligere løsninger i vegen. HSØ-styret har tatt et skritt i riktig retning, og Torbjørn Almlid kan holde sitt løfte om å gå ut styret for Sykehuset Innlandet …