Gå til sidens hovedinnhold

Endelig kan Otta få vokse

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Otta by skal vokse. Politikerne skal om kort tid ta stilling til detaljregulering av 65 mål av den såkalte sagtomta. Det innebærer i praksis en utvidelse av sentrumsområdet i nordlig retning.

Dette har vært et langdrygt løp. Det er fem år siden GD skrev om planer for 5–6.000 kvadratmeter med forretningsbygg som skulle stå ferdig året etter. Etter det har byutvikling på Otta handlet mye om venting, blant annet på at staten skulle avklare sine interesser i området rundt Otta stasjon.

Vi omtalte i sin tid planene for sagtomta som et skritt inn i ei ny tid for byen ved Rondane. Denne karakteristikken ligger fast, selv om dette har tatt lengre tid enn tenkt i 2016. Nå omfatter planen et areal som er tre ganger så stort som de opprinnelige planene. Et trangt sentrum får endelig voksemuligheter.

Otta sag var en hjørnestein i det som noen tiår etter andre verdenskrig var et sterkt og voksende industrisamfunn. Det har gått mange år siden den siste stokken ble saget på Otta.

Sagtomta har vært i byutviklernes fokus i mange år. Da Otta sag åpnet sørenden av sitt område for Sagtunet, var dette første etappe i et utviklingsløp, i den eneste retningen Otta sentrum har muligheter til å vokse. I fem år har utviklingsmulighetene for varehandelen på Otta praktisk talt stått stille.

Da utvidelsesplanene kom i 2016, så mange for seg etableringer som kunne møte konkurransen fra butikker som etablerte seg ved ny E6 på Vinstra. I 2020 omsatte detaljhandelen i Nord-Fron for 20 prosent mer per innbygger enn hva detaljhandelen i Sel gjorde, ifølge Statistisk sentralbyrå. Selvsagt er det mange på Otta som venter på nye muligheter til å konkurrere med andre handelssteder, og med Vinstra spesielt.


Dette har vært et langdrygt løp