Gå til sidens hovedinnhold

Endelig krafttak mot deltid

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


En ny regjering skal ta en grundig oppgjør med deltidskulturen. Kommunene og sykehusene skal sikres en økonomi som gir rom for økt grunnbemanning. Den generelle adgangen til å ansette midlertidig i inntil ett år, som ble innført i 2015, skal fjernes.

Slik en regjering bruker gode anledninger til å komme med lekkasjer om det de mener er gode saker i et statsbudsjett, lekker påtroppende regjeringspartier fra arbeidet med en ny regjerings politiske plattform.

Behovet for å gjøre noe med deltidsproblematikken er åpenbart. Dette handler om likestilling, det handler om retten til stillinger det går an å leve av, men også om å løfte kvaliteten på tjenester der knapp bemanning faktisk betyr at kvaliteten på viktige tjenester er på et uakseptabelt nivå.

De siste seks åra har Sykehuset Innlandet brukt 1,8 milliarder kroner på overtid, ekstrahjelp og innleie. Ved utgangen av 2021 vil beløpet passere 2,2 milliarder. Liknende tilstander har vi sett i kommunale omsorgstjenester.

Det er flere grunner til at vi får det vi må kunne kalle galopperende overtids- og innleieutgifter i velferdssektoren. En årsak, er lav grunnbemanning. I tillegg til at både innleie og overtidsbetaling er kostbare arbeidstimer, betyr utstrakt bruk av overtid at noen har en for stor arbeidsbelastning.

Både stor arbeidsbelastning og deltidsstillinger det ikke er mulig å leve av, virker negativt på rekrutteringen til yrker vi vet at samfunnet har et økende behov for. Det trengs kraftfulle tiltak for å ordne opp i dette. Lekkasjene fra regjeringsforhandlingene tyder på at det kommer tiltak. Så får vi se om god vilje følges opp når programerklæringer skal følges opp i praktisk politikk.

Les også

Hardt press i Sykehuset Innlandet: Bruker milliarder på overtid, ekstrahjelp og innleie