Gå til sidens hovedinnhold

Endelig nei fra Elvestuen: Setrene på Hjerkinn må rives

Artikkelen er over 2 år gammel

Litt over ei uke etter at klima- og miljøminister Ola Elvestuen møtte ordførerne i Lesja og Dovre, kom den endelige beskjeden om at setrene på Vesllie skal rives.

Det ble endelig avgjort at seterbygningene skulle fjernes av Kongen i statsråd i slutten av april 2018, men de siste månedene har debatten blusset opp igjen, etter at Lesja-ordfører Mariann Skotte (Sp) sendte et brev til Fylkesmannen om at rivingsarbeidet utsettes.

Bakgrunnen for vedtaket om å fjerne bygningene er hensynet til villrein og villreintrekket.

Også tidligere setereier Ola Jo Botheim og Per Jordhøy, som i mange år var rådgiver ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) ba klima- og miljøminister Elvestuen om å utsette rivingen av setrene. Dette for å kunne innhente bedre og mer kunnskap om hvilke konsekvenser bevaring av setrene vil ha for menneskelig ferdsel og villreintrekkene i området.

Mandag kom den endelige beskjeden fra Elvestuen om at setrene skal rives, etter at ministeren har gjort en ny vurdering etter møtet med ordførerne.

«Etter en ny vurdering mener jeg det kulturminnefaglig ikke er sterke nok grunner til å endre vedtaket om å fjerne bygningene. I tillegg har jeg hatt møte med Miljødirektoratet og drøftet behovet for å fjerne seterbygningene av hensyn til villreinen på nyy. Jeg mener på bakgrunn av dette at hensynet til villreinen veier tyngre enn kulturminnehensynene i denne saken. I området rundt Vesllie er det godt beite for rein. Ved å fjerne bygningene bidrar vi til å redusere den samlede belastningen for villreinen.», skriver Elvestuen i brevet til Dovre og Lesja kommune.