Dermed er den nær fire år gamle striden over mellom Caprino Filmcenter AS på den ene siden og Hunderfossen Familiepark AS og Aukruststiftelsen på den andre.

Caprino Filmcenter har tapt sitt søksmål mot Hunderfossen og sitter igjen med regninga på totale saksomkostninger på rundt 18 millioner kroner.

– Det er balsam for sjelen å få dette endelig avgjort. Det har vært en stor sak og enormt store sakskostnader som er en belastning for den tapende part, sier konsernsjef Per Arne Slapø

Det var Caprino som anla et bredt søksmål mot Hunderfossen og Aukrusttiftelsen etter at Hunderfossen i 2014 bygde berg- og dalbanen "Il Tempo Extra Gigante"

Caprino mente Hunderfossen og Aukruststiftelsen krenket Caprinos opphavsretter. Caprino tapte i tingretten, men vant fram i lagmannsretten. Hunderfossen anket deretter saken til Høyestrett hvor de fikk medhold.

Ny runde med sekundære påstander

I det opprinnelige søksmålet var det også sekundære påstander fra Caprino om at Hunderfossen og Aukruststiftelsen hadde opptrådt i strid med avtaler og markedsføringslovens bestemmelser. Det førte til en ny behandling i lagmannsretten høsten 2018.

Denne gangen vant Hunderfossen og Aukruststiftelsen nok en gang mot Caprino. Det ble slått fast at Hunderfossen kunne fortsette å bruke, drifte og markedsføre "Il Tempo Gigante" slik de hadde gjort. Nå var saksomkostningene kommet opp i 17 millioner.

Dette ønsket altså Caprino å slåss videre mot, og anket lagmannsrettens dom til Høyesterett.

Det ble avvist.

"Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er grunn til å oppheve lagmannsrettens dom i utvalget etter tvisteloven § 30-3 andre ledd, og at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet," heter det i Høyestretts beslutning av 28. mars.

Ny attraksjon

- Det er viktig for oss at vårt gode samarbeid med Aukruststiftelsen kan videreføres. Vi har allerede planlagt å bygge en ny attraksjon, basert på filmen Månelyst i Flåklypa som skal stå klar når vi åpner sommersesongen 25. mai, sier Slapø.

Selv om seieren nå er endelig, har den en bismak, synes Slapø

– Saken har blitt omfattende og altfor kostbar. Vår motpart har gjort dette til en unødvendig stor og dyr sak, men vi gleder oss ikke over at de er blitt påført kostnader. Jeg ser at de ønsket å få avklart sine rettigheter, men det hadde vært mulig å komme til samme konklusjon på et tidligere tidspunkt, og mye rimeligere. Det er trist at det har tatt fire år og 18 millioner kroner å avklare rettighetsspørsmålene rundt dette, sier konsernsjefen. 

Seieren vil han feire slik:

– For meg er den store feiringen at vi åpner til sommeren med en ny attraksjon. Større feiring kan vi ikke få. Men vi skal nok kose oss litt ekstra i lunsjen i morgen.

Caprinos advokat: – Ingen kommentar

Tage Brigt Andreassen Skoghøy er i saken advokat for Caprino Filmcenter AS som forvalter arven etter Ivo Caprino.

– Jeg er nettopp blitt kjent med avgjørelsen og jeg har så langt ikke fått anledning til å drøfte dette min klient. Derfor har jeg per nå ingen kommentar, sier advokat Andreassen Skoghøy til GD torsdag kveld.

GD har torsdag kveld ikke lykkes i komme i kontakt med Remo Caprino, talsmann for Caprino Filmsenter AS.

 Hunderfossens krangel med Caprino kan havne i Høyesterett igjen: – Svært sjelden, sier Aukrust-advokat 

 Remo Caprino: – Lagmannsrettens dom er et slag i mellomgulvet 

 Full seier til Hunderfossen og Aukrust-stiftelsen i Il Tempo Gigante-konflikten 

 Caprino angriper Hunderfossen: – Deres skitne triks går Blodstrupmoens en høy gang 

 

Dette er Hunderfossens strid med Caprino

Hunderfossen Familiepark bygget attraksjonen Il Tempo Extra Gigante etter avtale med Aukruststiftelsen i 2014. Caprino Filmcenter har saksøkt Hunderfossen og Aukruststiftelsen, da de mener attraksjonen er i strid med deres rettigheter.

Saken ble behandlet i tingretten i august 2015. Dommen som ble avgitt i oktober 2015 ga fullt medhold til Hunderfossen Familiepark og Aukruststiftelsen.

Caprino Filmcenter anket dommen til Eidsivating lagmannsrett, som avga sin dom i januar 2017. Lagmannsrettens flertall gav Caprino Filmcenter medhold i at deres opphavsrettigheter var krenket, mens mindretallet støttet dommen fra tingretten.

Aukruststiftelsen og Hunderfossen anket dommen til Høyesterett, og saken ble behandlet der i oktober 2017. Høyesterett avga sin dom 15. november 2017. Høyesterett konkluderte med at dommen fra lagmannsretten var basert på feil rettsanvendelse, og har opphevet dommen. Det vil si at tingrettens dom, som gir Hunderfossen rett, står ved lag.

30. oktober 2018 møttes partene igjen i Eidsivating lagmannsrett - denne gangen for å behandle saken med en annen inngang. Inngangen denne gangen var om det er brudd på kontrakter og markedsføringsrett, uavhengig av opphavsretten.

Lagmannsretten avviste denne anken, men saken ble mot slutten av 2018 nok en gang anket til Høyesterett.

 

 I retten med Il Tempo Gigante