Statsminister Støre advarer mot renteøkninger hvis han ved avgiftslettelser reduserer prisen på drivstoff til det som var forutsetningen da nasjonalbudsjettet/statsbudsjettet ble vedtatt i fjor høst. Da er han fullstendig på jordet! Det er prisøkningene på drivstoff, strøm, mat og transport som gir inflasjon og ikke noen økt etterspørsel. Tvert om!

Nå har vi en helt tradisjonell kostnadsinflasjon hvor prisøkninger utelukkende skyldes økte kostnader for bedrifter eller næringslivet som følge av omstendigheter utenfor nasjonal politisk og økonomiske kontroll. Strømpriser som følge av det grønne skiftet og kabler til utlandet og organiseringen av strømmarkedet som vi selv kan endre, ved bl.a. å innføre makspris på 50 øre pr. kWt. Økte drivstoffpriser som skyldes økte oljepriser som vi selv kan motvirke ved å bruke rundt 20 % av merinntektene til staten for å redusere særavgiftene. Økte matpriser som skyldes de nevnte to forhold og Russlands angrep på Ukraina som vi kan motvirke ved å innføre makspris på gjødsel, redusert moms eller subsidier finansiert med de økte offentlige inntekter fra olje- og strømsalg.

Den vanlige etterspørselsvirkning fra økte offentlige utgifter som Støre viser til eksisterer ikke, fordi de nevnte endringer KUN opprettholder det som var forutsetningene når nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet ble vedtatt i fjor høst.

Samtidig vil de nevnte endringer gi en langt lavere prisvekst eller inflasjon og derved også få lønnsoppgjøret inn på en fornuftig og moderat lønnsøkning uten å starte en lønns- og prisspiral.

Carl I. Hagen, stortingsrepr. (Frp), Oppland