Enig i at det trengs bedre Peer Gynt-finansiering

Høyres Olemic Thommessen er, i likhet med Trond Giske, opptatt av å finne måter å finansiere Peer Gynt stevnet på som gjør at de kan beholde den kunstneriske kraften og være en regional utviklingsaktør for innlandet.