Gå til sidens hovedinnhold

EØS-avtalen er under økende press

Artikkelen er over 2 år gammel

GD MENER Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

1. januar var det 25 år siden EØS-avtalen trådte i kraft. EU-tilhengerne trodde avtalen skulle bli av kortvarig karakter. For skulle ikke Norge kunne bli fullverdig EU-medlem?

Arbeiderpartiet og LO og Høyre og NHO har stått opp i fellesskap for EØS-avtalen. Men nå er framtida uviss for avtalen. Derfor mobiliseres det som aldri før. Følgelig er det heller ingen tilfeldighet at NHOs årskonferanse i neste uke løfter fram EØS-avtalen under vignetten «Vi og verden».

Ap-leder Jonas G. Støre og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er på vikende front overfor en voksende motstand mot EØS-avtalen. De på sin side kritiserer NHO, og særlig Norsk Industri, for å legitimere sosial dumping og svekkelse av tusenvis av norske arbeidsplasser. Dermed øker motstanden.

Hvordan skal arbeidstakere tro på NHO når praktisk politikk svekker interessene?

 

EUs utvidelse mot øst og påfølgende arbeidsinnvandring, samt liberalisering av norsk arbeidsliv, er kjernen for å forstå den voksende EØS-motstanden. Samtidig har NHO ignorert norske rettsavgjørelser og kjørt sak overfor ESA for å få forankret et ja til billig østeuropeisk arbeidskraft. Slikt vil uthule tryggheten for norske arbeidstakere.

NHO sender ut sirkulærtekster i hele landet for å forsikre om sin motstand mot svart arbeid og sosial dumping. Hvordan skal arbeidstakere tro på NHO – og Høyre – når deres praktiske politikk svekker norske arbeidstakere?

I valgåret 2019 vil vi få høre mye om hvordan norsk økonomi kan bli truet ved et nei til EØS. Kjente maktmekanismer mobiliserer. Det interessante i denne debatten er hvordan norske maktmiljøer går i front mot det fagbevegelsen i økende grad omtaler som trussel mot norsk arbeidsliv. Hvorfor ikke søke sammen? Hvorfor ikke ta fagbevegelsen mer på alvor? Jo mer NHO trigger kamp mot fagbevegelsens interesser, jo mer ustabilt blir også deler av vårt arbeidsliv.