Gå til sidens hovedinnhold

EØS betyr mye for næringslivet i Innlandet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I september i fjor lanserte NHO Innlandet veikart for framtidas næringsliv hos NTNU på Gjøvik, der vi tegnet scenarioer for Norge fram mot 2050 – og fortalte hva vi mener skal til for å skape arbeidsplasser og sørge for verdiskaping og velferd. Om vi skal kunne bruke våre fortrinn og løse våre utfordringer, er handel – og gode, forutsigbare handelsbetingelser – alfa og omega. Ikke minst for Innlandet. Fremover må økonomien bli mer internasjonal. I veikartet pekte vi på at mesteparten av vår eksport går til Europa og at vår vei ut av koronakrisen derfor er avhengig av utviklingen i Europa.

Eksporten fra Innlandet er oppunder 30 milliarder kroner i året og legger grunnlaget for hele 19 000 arbeidsplasser. Over 70 prosent av eksporten går til andre EØS-land. Innlandet har et omfattende engasjement i nordiske, europeiske og internasjonale organisasjoner og nettverk.

Et europeisk interesse- og verdifellesskap er grunnlaget for samarbeidet med EUs institusjoner og regioner. Derfor ser vi med stor bekymring på økende proteksjonistiske tendensene i verden rundt oss – en utvikling vi kjenner igjen hos oss her hjemme gjennom et økende negativt fokus på EØS-avtalen gjennom media.

Men la det ikke være noen tvil: EØS-avtalen er selve fundamentet under norske bedrifters verdiskaping – og med det også rundt bærekraften i den norske velferden:

  • Den sikrer bedrifter i Innlandet like regler og vilkår som andre europeiske bedrifter. Det gjør det mulig for bedrifter å hevde seg i et marked som er hundre ganger større enn det norske.
  • EØS gir stabil tilgang på arbeidskraft – noe som har vært helt avgjørende for den økonomiske gullalderen Norge har vært gjennom. Den sikrer også deltakelse i EUs programmer og samarbeide om forskning, innovasjon og utvikling av ny kompetanse.
  • Avtalen sikrer forutsigbarheten bedriftene trenger for å kunne investere i fremtiden og skape nye lønnsomme arbeidsplasser.

Mapei er et italiensk-eid konsern som leverer produkter til bygg og anleggsbransjen. Deres hovedkontor for Norden og Baltikum ligger verken i Stockholm, Tallinn eller Oslo, men på Sagstua i Nord-Odal. Tettstedet har drøyt 1100 innbyggere og Mapei sysselsetter omtrent 240 ansatte. For å være konkurransedyktig, vektlegger Mapei utvikling av nye produkter tilpasset et nordisk klima. Derfor har Mapei investert nærmere en halv milliard kroner for å bygge et anlegg for forskning, utvikling og produksjon på Sagstua. Det sto ferdig i 2019. Uten en EØS-avtale ville innovasjonsinvesteringene og arbeidsplasser blitt lagt en time unna – i Sverige. Det betyr at folk ville mistet jobben og fellesskapet ville mistet store skatteinntekter.

Jeg kunne referert til flere historier fra andre steder i Innlandet også. EØS gjør nemlig at vi kan bevare produksjon og arbeidsplasser i alle våre 46 kommuner. EØS-avtalen er en av våre viktigste saker i NHO. Derfor må vi øke forståelsen for betydning av avtalen. Liten oppmerksomhet og debatt bidrar til å forringe kunnskapsnivået om Norges forhold til EU. Vi er fem millioner mennesker i Norge. EU består av 450 millioner mennesker. EØS gir dermed norske bedrifter tilgang til et marked som er om lag 100 ganger så stort. Dette gjør EU til norske bedrifters viktigste eksportmarked.

Jon Kristiansen, regiondirektør i NHO