Gå til sidens hovedinnhold

EØS er ikke hovedproblemet

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

GD kritiserer på lederplass Arbeiderpartiet for ikke å «gå mer offensivt til verks for å reparere EØS avtalens virkning i arbeidsmarkedet som Arbeiderpartiet advarer mot». Det må ha gått avisa hus forbi at vi på landsmøtet vedtok et omfattende arbeidslivsmanifest med politikk for de mange utfordringene vi ser i arbeidslivet. Både de som den økonomiske integreringen i Europa skaper og de høyrepolitikken skaper.

I manifestet heter det blant annet at «utviklingen etter EØS-utvidelsen i 2004 har endret det norske arbeidslivet. EU har i for stor grad vektlagt fri flyt av arbeidskraft, og i for liten grad tatt ansvar for å regulere arbeidsmarkedet. Dette legger et betydelig press på norske lønns- og arbeidsvilkår. Arbeiderpartiet vil sørge for en offensiv Europapolitikk hvor norske myndigheter i langt større grad enn i dag jobber for å påvirke viktige prosesser i EU mens de faktisk pågår, slik at sluttresultatet oftere blir i tråd med norsk syn.»

Videre peker vi i manifestet på at «mulighetene innen EØS-avtalen for nasjonale tiltak som kan sikre den sosialdemokratiske arbeidslivsmodellen og norske lønns- og arbeidsvilkår må benyttes bedre enn frem til i dag.»

Hvis EØS-avtalen skulle utfordre vår evne til selv å regulere arbeidslivspolitikken gjennom lov og trepartsamarbeid, vil Arbeiderpartiet ikke akseptere det. Oppstår det direkte motstrid mellom våre ambisjoner for et trygt og seriøst arbeidsliv og nye direktiver eller forordninger fra EU vil hensynet til norske arbeidstakere være det viktigste for Arbeiderpartiet.

Da vi hadde regjeringsansvar iverksatte vi tre tiltakspakker mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.  Alle disse tiltakene kunne iverksettes innenfor EØS-avtalens rammer. I arbeidslivspolitikken er de felles reguleringene i det indre marked minimumsbestemmelser. Landene kan ha strengere regler, bare de ikke gjør forskjell på folk ut fra hvor de kommer fra.

I opposisjon har vi også foreslått nye tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og styrking av arbeidstilsynet. Det er ikke EØS-avtalen som har forhindret at disse er iverksatt, det er høyrepartiene som har stemt dem ned. 

EØS-avtalen har på flere områder styrket arbeidstakernes rettigheter. Men vi ser også at arbeidsgivere utnytter mulighetene for å erstatte norske arbeidstakere med arbeidskraft, ofte fra øst-europeiske land som er villig for å jobbe for lavere lønn. Det må vi bekjempe med politikk.  Virkemidlene er der, men det vi trenger, er en regjeringen som vil ta dem i bruk.

Les også: Tør Ap utfordre EØS-avtalen?