For ca. et halvt år siden hadde Knut Arild Hareide en viktig tale til landsstyret i Kristelig Folkeparti, hvor han anbefalte hvilken side i norsk politikk han mente det var best for KrF å samarbeide med.

Veivalget skulle avgjøres på et ekstraordinært landsmøte i november, og med et skjørt flertall ble det vedtatt at det skulle søkes regjeringssamarbeid med H/Frp/V-regjeringen, og nå består Norges regjering altså av H/FrP/V og KrF.

En del medlemmer av KrF er uenige i at KrF nå deltar i denne regjeringen, og har tatt konsekvensen av dette og meldt seg ut. Andre melder seg inn i KrF da de mener at regjeringssamarbeidet er bra.

Har KrF endret sin politikk? Nei, det politiske programmet er akkurat det samme i hele perioden fram til stortingsvalget 2021. Som et lite sentrumsparti er det alltid begrenset hva man kan få igjennom, og flertallet på landsmøtet mente altså at det var i samarbeid med H/FrP og V at man kunne få mest gjennomslag.

Tre ministre kommer nå fra KrF: Barne- og Familieministeren, Landbruks- og matministeren og Utviklingsministeren. Barn og familie har alltid vært en av KrF sine hjertesaker, og nå har vi mulighet til å sette et preg på hvilken politikk som føres på dette feltet. Forvalteransvaret er en av KrF sine pilarer, og med Landbruks- og matministeren har vi mulighet til å ta vare på norsk landbruk, både med å legge til rette for små og mellomstore bruk, og for å ha et importvern, som gjør det lønnsomt å produsere mat på norsk jord. Fattigdomsbekjempelse og internasjonal solidaritet er viktig for KrF og nå har vi utviklingsministeren som er opptatt av bærekraftsmålene, utdanning og menneskerettigheter, støtte til frivillig innsats og klima og miljø.

I en tid hvor polarisering i politikken er økende mener jeg det er viktig at vi har partier med en politikk i sentrum. Jeg oppfordrer at man fram mot valget setter seg godt inn i hva de enkelte partier egentlig står for, og stemmer ut fra dette. Å gjøre seg opp en mening ut fra de til enhver tid sprikende meningsmålinger anbefaler jeg i alle fall ikke.