Gå til sidens hovedinnhold

Er det plass for fritidsboliger? SV tviler

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Sp, MDG og Ap har hatt avisinnlegg i GD etter at planutvalget i Lillehammer 14. januar fikk ei orientering om mulighetsstudien for bynær fritidsbebyggelse, ei utredning som et stort flertall i kommunestyret har bedt om. SV stemte for en slik utredning, da den kan danne grunnlaget for en viktig diskusjon om hva Lillehammersamfunnet ønsker å bruke den bynære utmarka til. Gir bynær fritidsbebyggelse de positive, lokale samfunnsvirkningene vi ønsker? Er det en riktig måte forvalte bybefolkningens viktige nærnatur og nærfriluftsområder på?

Som et miljøparti er SV opptatt av å hindre unødig nedbygging av arealer som dyrka mark – skog – myr – fjell, kort sagt natur. Vi har gode og avklarte grenser som skal hindre videre nedbygging av landbruksjord. Vi må få til det samme på Nordseter for å hindre utbygging innover i Gropmarka eller fjellet. Men hva vil vi med lia opp til Birkebeineren skistadion og videre innover? Heldige er de, unge og gamle, som har gode natur- og friluftslivsområder rett utenfor stuedøra. Der er Lillehammer i dag, samtidig som vi har tilgang til velfungerende idrettsarenaer. SV mener alt dette er særdeles viktige kvaliteter for byen vår.

Birkebeinerlia, et så fint og populært område, har det plass for fritidsboliger? SV tviler. Vi ser viktigheten av at bymarka forblir en miks av natur – friluftsliv – idrett, og forsiktig skogbruk og beiting. Så vil mulighetsstudien gi oss et godt grunnlag for ta debatten videre og deretter konkludere.

Aksel Hagen, Lillehammer, kommunestyregruppa til SV