Gå til sidens hovedinnhold

Er det rom for, eller vilje til, mer demokrati i Lillehammer?

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket velger representanter som skal ta viktige politiske beslutninger. For alle politikere er det et mål å bidra til gode og kloke valg på vegne av innbyggerne i kommunen, men for å få til det trenger vi mer dialog med innbyggerne og godt samarbeid med kommunalt ansatte og administrativt lederskap.

Dialog handler om utveksling og utvikling av synspunkter. En god dialog fører ikke nødvendigvis til full enighet og stormende jubel, men den skal gi alle mulighet til å si sin mening, og forutsetter at det lyttes aktivt og anerkjennende. En slik dialog er en forutsetning for at det skal oppleves som reelt eller attraktivt å delta i demokratiet.

Siden i sommer har lokalavisa vår, GD, hatt mange innlegg på trykk fra både politikere og andre innbyggere - heldigvis. Noen av innleggene har tidvis hatt en tone som kan ha blitt opplevd som ganske skarp, og kanskje gjort at noen har kvidd seg for å delta i enkelte debatter. Slik skal det ikke være. Det må være rom for alle.

Så er jo spørsmålet, hvordan kan vi utvikle et demokrati, og en ytringskultur, som gjør det lett å være enige og uenige på gode måter? Både oss politikere imellom, med administrasjonen vår og mellom oss alle som innbyggere i kommunen. Det er naturlig at det i starten av en periode diskuteres arbeidsform både på politiske arenaer og i partiene.

Hvis vi er opptatt av lokaldemokrati i en videre forstand, må vi ta tak i dette på en mer grunnleggende måte: Hvordan kan vi sørge for at hele Lillehammersamfunnet i større grad engasjerer seg i lokalpolitikk? Dette er selvsagt ingen ny debatt, og det har blitt forsøkt før med vekslende intensitet og hell. Ikke minst innen planlegging, men også blant annet innenfor skole- og omsorgsområdet er det tidligere gjort mye godt arbeid i Lillehammer. SV vil likevel foreslå at vi nå tar et nytt demokratisk krafttak, og vi vil trekke frem tre viktige årsaker til at vi trenger dette krafttaket:

1: Vi, politikere, trenger en mer løpende god kontakt med både innbyggere og organisasjoner.
2: En nødvendig forutsetning for å sikre og forbedre velferdssamfunnet framover er å forbedre samarbeidet mellom kommune og frivillig sektor / interesseorganisasjoner.
3: Vi må få til samskaping ved at de kommunale tjenestene utvikles sammen med brukerne – elevene – de ansatte – innbyggerne.

Planutvalgsgruppa i Lillehammer SV (to vararepresentanter sammen med fast representant) har begynt i det små ved å invitere «SV-medlemmer, samarbeidspartnere og sympatisører» til ei åpen Facebook-gruppe der vi legger ut papirer, og oppfordrer til innspill og debatter. Etter hvert vil vi også invitere til både uformelle samtaler og åpne debattmøter. Et lite forsøk på åpne noe mer opp.

Straks skal Lillehammer kommune i gang med et større samfunnsutviklingsarbeid. Kanskje «et mer demokratisk Lillehammer» kunne bli ett av de prioriterte temaene for dette arbeidet i kommunen vår de neste årene?

Camilla Waage, Anne Lise Fredlund, Aksel Hagen, SVs varamedlemmer og medlem av Planutvalget, Lillehammer