Gå til sidens hovedinnhold

Er det sant at alt har rent sørover de siste tiårene?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Særlig på Hamar er det populært å fortelle historia om hvor dårlig det går med verdiskaping og næringsutvikling i regionen vår; ifølge dem er «alt flytter sørover….». Historien fortelles også blant våre egne, men med størst glede på Hamar. Også i sykehuskampen er dette brukt aktivt, derfor griper jeg «til pennen», for å få fram litt mer faktabasert informasjon. Det er nok sant at vi har utfordringer, ikke minst i forhold til næringsarealer og lokaler for produserende virksomheter. Men ut over dette stemmer nok ikke dette bildet. Her er en oversikt over hva som er flyttet, vokst og kommet til.

Det som er flyttet ut, eller nedlagt siden ca. 70-tallet (opplistingen er ikke uttømmende):

 • Steen og Strøm
 • Kartongen
 • Lillehammer Bryggeri
 • Lillehammer Meieri
 • Døla Is
 • Ostehøvelen
 • Margarinfabrikken
 • LGE – Opplandskraft – hovedadministrasjonen
 • HedOpp – Gilde
 • Rydjord
 • Lillehammer Dampsag mfl.
 • Dagningen – fusjonert med GD

Både Telenor, DNB og GD er redusert betydelig, antakelig mest av strukturelle grunner. Mediehuset GD har likevel best leserdekning, flest leser rundt Mjøsa og er større enn både OA og HA!

Det som er kommet til – eller har vokst betydelig:

 • Fylkeskommunen
 • Fylkesmannen
 • Sykehuset
 • Høgskolen
 • Jørstadmoen – Cyberforsvaret
 • Statens vegvesen, Region Øst – inkl. adm. til Nasjonale turistveger
 • Hotellene – alle (minus en) er p.t. enten skikkelig oppgradert og/eller betydelig utvidet – ingen by i Innlandet som matcher oss på dette!
 • Idrettens Hus – fra samling i Fakkelgården til eget hus
 • Hunderfossen – Vinterparken – Vegmuseet – Lilleputthammer
 • OL 1994 – anleggene – innen idrett og kultur
 • Hafjell – Kvitfjell
 • All hyttenæring; Leve hytter m.m.
 • YOG 2016 – mange nye Studentboliger, oppgradering av anleggene – mfl. innen eiendomsbransjen
 • Nye tilbud innen utdanning; Ingeniørutdanningen v Jørstadmoen, Senter for livslang læring (SeLL), LIMPI og Create
 • Smedvig Eiendom – Bryggerikvartalet og Mesna Bruk sin eiendom
 • Telenor – Telenoreide bedrifter – var i si tid flere Telenoransatte i Lillehammer enn f.eks. både i Trondheim og Bergen (før nedtrappingen i Norge)
 • Fabrikken; hele Steen & Strøm er tatt i bruk av Fabrikken, konsulent- og IKT-selskaper
 • HUB Lillehammer – Skåppå Kunnskapspark – alle de interessante bedriftene som utvikler seg der
 • Tyrili – transformert gamle Li Glass
 • PTD; arkitekter, konsulentfirmaer av mange ulike slag
 • Oppegående bedrifter som Aquatic (gruppen), GU/Bright/Euroskilt/Owren/Glamitec/Motorspeed/Prevent Systems/Brunbjørn mfl.
 • Stadig nyskaping – oppdatering av forretninger; Libertine, Bergamot, Strada, Fjellshop, Fjøs, Hageland, Frisenberg – for å nevne noen
 • Det samme innen kafeer og restauranter; Parkkafeen/Bryggeriet/No 9/Stasjonen/Lyng/Hvelvet/Heim/M Neko Sushi & Asian Dining – for å nevne noen
 • Enorm utvikling i bygging av leiligheter, ikke minst i sentrum – noe som støtter opp under Norges triveligste gågate
 • Oppgraderte flotte bygg – for kjedebutikker og bilforretninger
 • Attraktive bygg og tilbud innen camping (Dampsaga og Sannheim)
 • Sterke Håndverksproduserende selskapet som MENT, Hett Glass og enkeltpersonforetak innen gitarproduksjon, fiolinbuer m.m.
 • Nyetableringer innen bank; Sparebank1 Gudbrandsdal og Sparebank1 Hedmark.

Det som har «lagt på seg» og klart seg:

 • Jørstadmoen – Cyberforsvaret – Hovemoen
 • Bedriftene i Fakkelgården; særlig innen IKT, konsulentvirksomheter, FOU og Arkiv!
 • LGE; Eidsiva Vannkraft og Eidsiva Bredbånd – flere Eidsiva-arbeidsplasser på Lillehammer enn på Hamar
 • Maihaugen – Museene
 • Så å si alle hotellene
 • IKT; Mange bedrifter spunnet ut av KDØ/KDØ Rådgivning og Telenor
 • Telenor – Mobilsatsingen på Fåberg
 • SWIX
 • GAUS
 • Kulturnæringene
 • Kulturbyggene; fra Badet og Sørover
 • GU, Fjellpulken, Owren, Euroskilt
 • Sagbrukene – Pretre
 • Foredling – primærnæringene – Tine Tretten, Q-meieriet
 • Skoletilbudene; NTG, SeLL, Create, LIMPI m.m.
 • Alle de videregående skolene og grunnskolene i byen er oppgradert og utbygget de senere år
 • Fysikalske institutter; eksempelvis de som har utviklet det sterke miljøet i Aktivklinikken

Jeg vil tro det er få byer, i alle fall på Lillehammer sin størrelse, som har bedre dekning – stadig oppgradering og stadig sterkere konkurranse enn innen sportsforretninger og byggevarehus.

Det er ingen tvil om at det er dynamisk næringsutvikling i regionen vår!

Bjørn Nørstegård, Lillehammer