Gå til sidens hovedinnhold

Er det skarven som har fått bestanden av lågåsild til å kollapse?

Artikkelen er over 2 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Hvordan kan NRK Innlandet konkluderer om årsaken til det dårlig lågåsildfisket (lagesild, Coregonus albula ) i Mjøsa og Gudbrandsdalslågen ved Fåberg i høst, når ikke forskerne på Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) ikke kan?

Forskere på NINA, avd Lillehammer, har 2. desember offentliggjort et bekymringsnotat om lågåsilda. Her skriver forskerne at de lurer svært på hvorfor det knapt var sild som gikk opp i Lågen for å gyte i høst - og at det ikke var sild å få på garn i Mjøsa.

Med økende vanntemperatur har silda begynt å gå dypere enn tidligere. Dette har en registrert også i andre innsjøer med lagasild enn Mjøsa. Men garna i Mjøsa ble også satt dypt. Silda kunne selvsagt være for liten til å gå i garna. Men hvorfor var det knapt sild i Lågen? NINA lurer også på om silda har begynt å gyte i Mjøsa. I andre innsjøer med lagesild på Østlandet, så gyter silda bare i innsjøene.

4. desember valgte NRK Innlandet i sitt nyhetsinnslag på TV ikke å gjengi NINAs sine betraktninger. Derimot ga NRK sine seere inntrykk av at det er funnet en forklaring på den dårligste lågåsildsesongen i manns minne. Først sier hallomannen at svikten i lågåsildfisket kan skyldes varmere vann. Deretter kommer teksten opp på TV-ruta; «Varmere vær gir dårligere fiske». Dermed har NRK Innland gitt svaret i hodet på seerne; klimaendringer har skylda.

Klimaendringer har blitt en potet i disse klimatider til å forklare alle endringer i naturen, når en egentlig ikke vet årsaken. Og hva kan en gjøre med et varmere klima - gå over til elmotorer på båtene på Mjøsa? Skal også Skibladner gå over til el?

Invasjonen av mellomskarv er hva som er holdt utenfor sakskomplekset med årets totalt svarte lågåsildsesong. NRK og flere andre medier synes å unngå å sette søkelys på mellomskarven. Det er merkelig, når NRK Innlandet fra sine lokaler på Storhove har nærmest fri sikt til lågåsildas gyteområder og skarvflokkene der.

Den internasjonale skarvekonferansen 2018 på Hunderfossen i regi av NINA, viste NRK Innlandet og mange andre medier null interesse for. Det synes å være en politisk beslutnin, at mellomskarven også skal holdes utenfor forskningsprosjektet til 30 mill kr i Oslofjorden. Der ønsker en å finne ut hvorfor kysttorsken og annen fisk forsvinner fra fjorden.

Hvorfor holdes det et asymmetrisk lys på tilbakegang i fiskefaunaen, hvor mellomskarven holdes utenfor søkelyset? Alle som har øynene med seg ser skarvene som har kommet i Mjøsa og Lågen og rundt om i vassdragene på Østlandet. Alle ser at det utover 2000-tallet har det begynt å sitte svart med skarv på holmer og skjær i Oslofjorden.

En må se å få fullt lys på hvorfor fisken blir borte. Myndighetene - politikere så vel som byråkrater i naturforvaltningen - har pålagt seg selv gjennom lov og forskrifter kunnskapsbasert naturforvaltning. Tydeligvis mangler de oppdatert kunnskap om nøkkelarten lågåsild i Mjøsa. Det vil si at de har ikke fagkompetanse til å forvalte fisken i Mjøsa. Hva har myndighetene tenkt å gjøre med det?

Arnt Orskaug, Lillehammer