Gå til sidens hovedinnhold

Er folk ført bak lyset i Acer-saken?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Statsminister Erna Solberg-regjeringen (Frp, Høyre, Venstre og KrF) har regelrett ført det norske folket bak lyset når Stortinget vedtok å innlemme Norge inn i EUs energibyrå Acer.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) forsikret i VG 12.04.2018, blant annet: «Deltakelse i Acer betyr ikke at Norge gir fra seg kraftressursene til EU», og videre «vi skal ikke gi fra oss styringen over norsk energipolitikk».

EU reviderte EUs fjerde energipakke 8. mai 2019. I artikkel 3 (formålsparagrafen) – fremgår det i fire punkter at:

Medlemsstatene skal sikre at nasjonal lov ikke på urimelig vis hindrer:

– Strømhandel over landegrensene.

– Investeringer spesielt i variabel og fleksibel energiproduksjon og energilagring.

– Nye mellomstatlige forbindelser.

– At markedet styrer strømprisene.

Det betyr at det er EU som i framtida skal bestemme strømprisene i Norge, ut fra et «marked» jf. EUs elektrisitetsdirektiv. I EU er strømprisene generelt meget høye, og står ikke i forhold til de lave lønningene og trygdeytelsene som generelt råder i EU.

Fra før av har norske regjeringer pålagt norske strømforbrukere å betale strømkabler for EU, til EU og dermed utførsel av strøm til – nettopp EU.

Det betyr at norske forbrukere må forvente langt høyere strømpriser i framtida.

Med EUs fjerde energipakke ser det ut til at Norges arvesølv havner i hendene på EU! Norske skattebetalere, som har betalt dyrt for utbyggingen av vannkraften opp igjennom tidene – blir dermed regelrett «ranet» for disse verdiene. Dette var investeringer som skulle sikre norske arbeidsplasser gjennom billig og konkurransedyktig strøm. Det som skjer nå er stikk i strid med hva olje- og energiministeren forsikret det norske folket om i 2018.

Befolkningen bør derfor kreve at saken kommer opp til ny Stortingsbehandling, og hvor befolkningen får en objektiv saksfremstilling i forkant!

Arbeiderpartiet stilte åtte ufravikelige krav for å gi tilslutning til at Norge underlegger seg Acer. Etter revideringen av EUs fjerde energipakke, er det ikke mulig å lese at EU har tatt hensyn til Arbeiderpartiets krav. Spesielt krav nr. 1, hvor det står: «Det skal være nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene». Ap bør derfor ta Acer-saken opp til ny behandling i partiets organer.

Norge har ingen muligheter til å protestere, for Norge har gjennom EØS-avtalen verken tale-, forslags- eller stemmerett i EUs beslutningsorganer. Og EUs lover har i EØS-loven forrang foran norske lover, dersom disse er i konflikt med hverandre. Vi er med andre ord bare forpliktet til å godta det som kommer fra EU.

Er ikke tida moden for å si opp EØS-avtalen?'