Er Helge Rud politiker?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg 

Er det grunn til å spørre om det etter hans innlegg i GD 13.08? Her kommer han med en rekke udokumentert påstander om klimaendringene. Dette er påstander som florerer i høyrevridde fora av ulike slag.

En av de viktigste tenketakene i USA er Heartland institute der mye av argumentene og kvasivitenskapen som avviser en menneskeskapt klimaendring, produseres. Deres propoganda er i hovedsak finansiert av kullindustrien (Koch-brødrene).

Hvem er så «klimaprofitørene» som sprer «dommedagsprofetiene»? Det er for det første 97% av alle aktive klimaforskere. Du må ha stor sans for konspirasjonsteorier for å tro alle disse forskerne som bruker livet sitt på å forstå hva som skjer med kloden vår, tar så grunnleggende feil og at de er drevet av helt andre motiver enn «sannhetssøkende» «klimaskeptikere».

For det andre finnes det et stort utvalg av både private og offentlige organisasjoner og tenketanker som fører videre, bygger på, og trekker politiske, dvs. handlingsmessige konsekvenser av denne forskningen. Du må befinne deg langt inne i konspirasjonens verden for å tro at alle disse enten er «klimaprofitører» eller maktglade politikere. N

oen eksempler: 1)Nesten alle lands metrologiske institusjoner forsker på og kommer med anbefalinger om en klimapolitikk som er i tråd med IPCCs (FNs organ for klimapolitikk) anbefalinger, 2)en gruppering av store næringslivsorganisasjoner, TFCD (Taks force on climate-related financial disclosure), der ledende forsikringsselskaper verden over er deltakere. At de siste har næringsmessige interesser i å advare mot klimaendringer, er lett å forstå. De har regnet på hva en 2C oppvarming vil innebære av økte utbetalinger i skadeserstatninger.

Det er ikke mulig å imøtegå alle påstandene fra Rud. Her er to eksempler som viser noe av klimafornekternes evne til å avvise veldokumentert forskning:

Nedsmeltingen av Grønlandsisen. I en oppsummering av denne forskningen over 40 år hevder en stor gruppe klimaforskere fra mange land at det har foregått en rask nedsmelting særlig de sist ti årene og for hver ny forskningsrapport, blir intensiteten i nedsmeltingen oppjustert. Det eneste Rud har rett i, er at vi ikke kan si hvor raskt dette vil skje, men hans tall, 2000 år, er et rent fantasiprodukt. Det er antatt et sted mellom 100 og 200 år, avhengig av hvor mye vi klarer å begrense CO2 utslippet. Da vil havnivået stige med 7m(se PNAS 7. mai 2019).

Det andre eksempelet; Rud hevder at ekstremvær ikke er mer intenst og hyppigere enn før. Alle klimarapporter fra de nasjonale metrologiske organisasjonen verden over fra 2019 hevder det motsatte, med USAs i spissen med en omfattende og grundig forskningsdokumentasjon. Rud hevder at folk flest er lettlurte og at derfor maktglade politikere kan dominere debatten i «gammelmedia». Er det forklaringen på at 90% av den norske befolkningen godtar påvisningen av menneskeskapte klimaendringer, eller at folk flest lar seg overbevise av sunn fornuft?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags