Enkelte ganger, når man hører på nyheter i radio og TV, virker det som dette med snø, is og vinterglatte veger er noe helt nytt her i landet. Spesielt har det vært mye av "nyheter" om dette de siste ukene. Vi blir presentert store oppslag om "dårlig føre", glatte veger, uframkommelig gater osv. Biler står fast, kommer ikke fram, busser blir stående, noen kjører ut av vegen.

Det hele virker noe kaotisk, og en kan spørre seg hva grunnen er til slike tilstander. Vinteren er jo noe som kommer hvert år, om en liker det eller ikke. Det skulle være en selvfølge at vi som bilførere setter oss inn i hvordan det er å kjøre på vinterføre i et land som Norge, med både snødekte veger og isglatte kjørebaner. Jeg har lagt merke til en ting som er stort sett fraværende når det gjelder denne saken, og som jeg etterlyser: Hvor er kjettingene blitt av?

Tidligere bruktes det kjettinger når føret ble krevende. På bussene ble det brukt doble piggkjettinger på drivhjulene, og på vanskelige dager også styrekjetting på framhjulene. Det synes som om dette er nesten fraværende i dag, og det forundrer meg ganske mye. Undertegnede har kjørt både personbil og i mange år buss på vinterføre, og det har vært mange utfordringer. Stort sett gikk det greit som bussjåfør å kjøre på glatten. En måtte ta sine forholdsregler, ble det for ille var det bare å vente til strøbilen kom. Som bussjåfør er det et stort ansvar å praktisere sitt yrke på vinteren. De fleste er seg sitt ansvar bevist om utfordringene er mange. Det burde være en selvfølge at bussene er utstyrt meg gode piggdekk til vanlig, både på drivhjul og styrehjul, noe annet er etter min mening en dårlig løsning.

Når det gjelder dette med piggfrie dekk, er det mange meninger om det. Slik føret har vært i vinter er det ikke noe annet en gode piggdekk som er tilrådelig, etter min mening. Vi har sett mange ganger i nyhetene biler som sklir akkurat som kjelker nedover islagte gater/veger, uten noe som helst styring det er fullstendig kaos.

Noen ganger hører vi om brøytebiler som er blitt forbikjørt av privatbiler, det er nesten ikke til å tro. Har vi det så travelt at vi må utsette både oss sjøl og andre for fare? Min oppfordring til alle som kjører på vinterveger er ta det med ro, lær deg vinterkjøring / glattkjøring, og sørg for at bilen du kjører er skodd for vinterføre. Det er stor forskjell å kjøre på en tørr sommerveg i motsetning til et bustete vinterføre.

Thor G. Strøm, Østre Gausdal