Er Lågendeltaet Naturreservat vernet?

Av
DEL

leserinnlegg 
Lågendeltaet Naturreservat har lovens strengeste vern med egen forskrift. I Kap III står det følgende:«Formålet med fredningen er å bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, særlig av hensyn til trekkende, hekkende og overvintrende vannfugl.»

I kap. IV står det spesielt at veg ikke må bygges i reservatet. Likevel vedtok Lillehammer kommunestyre i 2018 en kommunedelplan der ny E6 og 4-felts motorvei skal gå i ny trasé gjennom reservatet.

Med hvilken respekt verner vi et område, når vernet likevel ikke er et vern? I følge Aftenposten fra mai 2019 er hver 5. plante- og dyreart i Norge truet. Christian Steel, leder av Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (Sabima), sier: – Nesten 90 prosent av artene som kan forsvinne i Norge, er truet av arealendringer – utbygging av industri, veier, kraft, hyttefelt og boliger, flatehogst av skog, intensivert monokultur-landbruk, og gjengroing av artsrikt kulturlandskap.

Jeg og mange andre protesterer. Vi kan ikke verne et område for så å si det opp, fordi et flertall vil ha en motorvei med hastighet på 110 km i timen. Vi krever respekt for naturreservatet, og det er politikerne som har ansvaret!

Torbjørn Dahl, Lillehammer, initiativtaker til Lågendeltaets Venner


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags