Er Mjøsbru i tre reinspikka drømmerier?

Nytt: Skal den neste Mjøsbrua bygges i tre, eller er et slikt ønske bare drømmerier?Foto: Torbjørn Olsen

Nytt: Skal den neste Mjøsbrua bygges i tre, eller er et slikt ønske bare drømmerier?Foto: Torbjørn Olsen

DEL

gd mener
Innlandets ambassadører gjør et framstøt for at den nye Mjøsbrua skal bygges i tre. Fylkesmannen i Innlandet, Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune har bedt om et møte med landbruksministeren. Målet med møtet er å sikre seg at den nye Mjøsbrua bygges i tre.

Fylkesmann Knut Storberget snakker om at ei Mjøsbru i tre utvilsomt bli et nasjonalt landemerke. Det vil bli verdens lengste i sitt slag. I arbeidet med å utvikle mer klima- og miljøvennlige byggemåter, betviler vi ikke viktigheten av et slikt signalbygg. For skogfylkene Hedmark og Oppland, eller det nye storfylket Innlandet, er alle tiltak som viser at tre er framtidas byggemateriale viktig. Derfor har vi applaudert alle initiativ som peker i den retning fylkesmannen og fylkeskommunene nå forsøker å få Regjeringen med på å gå.

Noen år etter at ideen ble lansert, kjennes likevel trebru over Mjøsa litt langt unna. Til tross for at undersøkelser for lengst har vist at det byggteknisk er mulig å bygge i tre, til tross for at de samme undersøkelser peker i retning av både kort byggetid og liten prisforskjell, og til tross for at Nye Veier AS har sagt mye positivt både om klimavennlige løsninger generelt og trebru spesielt, framstår ei Mjøsbru i tre fortsatt som en uoppnåelig drøm.

Mjøsbru i tre framstår i dag som er rent politisk prosjekt, mer enn et industrielt

Idet Nye Veier går inn i de siste planleggingsfasene for E6 på strekningen Moelv – Øyer, savner vi treindustrien på banen.

Det har gått noen år siden det ble klart at en ny E6 på begge sider av Mjøsa også krever at det bygges ny bru. Omtrent like lenge har det vært politisk snakk om at den nye brua bør bygges i tre, og det er politisk snakk det har vært mest av. Mjøsbru i tre framstår i dag som et politisk prosjekt, mer enn et industrielt. Det gjør vegen fram vanskelig.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags