Gå til sidens hovedinnhold

Er Norge EU sin råvarebank?

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Nrk sin partilederdebatt sist i mai 2019 sa daværende finansminister Siv Jensen til Trygve S. Vedum: «Det som er din største utfordring når du sier at vi bare skal noen sånne handelsavtaler , det er at du risikerer at vi mister den tollfriheten som vi nå har til hele det europeiske markedet».

Dette er ikke riktig, fordi lenge før EØS-avtalen ble inngått var det tollfrihet for industrivarer til EU. Reguleringen kommer av at vi inngikk frihandelsavtale med EU i 1973. Hvis EØS sies opp, vil denne handelsavtalen regulere handelen. Art. 120 i EØS-avtalen. Tollen er for øvrig på 2% og det vil den være uten EØS-avtalen også.

Brorparten av norsk eksport til EU er råvarer og halvfabrikata. Det er innsatsvarer i næringslivet i EU som vil ha de norske varene billigst mulig. Hvis EU skulle finne på å stenge ute norsk olje, gass, metaller eller fisk, eller å gjøre importen dyrere ved å legge på toll. Det kan sammenlignes med økonomisk selvskading. Norge kjøper for det meste ferdigvarer fra EU, fra skruer til pizza, samt biler og maskiner. EU har vunnet, mens Norge har tapt markedsandeler siden den gjensidige tollfriheten så dagens lys på 1970-tallet, altså lenge før EØS. EU har intet å vinne om de skulle bygge opp tollmurer.

Mange tror at det blir varetoll uten EØS. Toll på industrivarer er og forblir en myte, og om Norge går ut av EØS, så trer handelsavtalen fra 1973 automatisk inn. Laks som utgjør 70% av vår eksport til EU, gir samme toll som EØS-avtalen. På hvit fisk er det fremforhandlet tollfrie kvoter og nedsetting av toll ved hver utvidelse av EU. Avtalene sikrer tollfrihet eller nedsatt toll på det kvantum Norge eksporterte før landene ble innlemmet i EU. Disse kompensasjonsavtalene er bilag til frihandelsavtalen av 1973 og gjelder uavhengig av EØS. Noen hevder at det er naivt å tro at det er mulig å beholde tollfordelene på torsk, sild og hyse uten motytelser. Motytelsen har EU allerede fått. EU fikk en ekstra kvote på 11000 tonn som betaling for tollnedsettelsen. Reverseres tollnedsettelsen, må også torskekvoten reverseres. EU kan ikke selge samme kvote to ganger.

Hva vil skje om et land går ut av en tollunion? Storbritannia har gått ut av tollunionen, og hvis Norge sier opp EØS, hva skjer? Alt regelverk i WTO er bygd opp av inngåtte avtaler om tollfrihet eller tollreduksjoner ikke kan reverseres. Man må forplikte seg til å arbeide for lavere toll, hvis man vil bli medlem av WTO. Når Støre tar til orde for at trailere kommer til å bli stående på grensa til EU, tar han fullstendig feil. Siden Norge ikke er og aldri har vært e del av EUs tollunion, blir tollkontrollene akkurat som nå. Moderne teknologi sørger for at lasten er registrert på forhånd. Kun 1% blir kontrollert.

Norge har altså varer som EU trenger, vi nordmenn er et kjøpesterkt marked for EU. EU har økonomisk interesse i å ikke forstyrre handelen med oss. EU trenger fisk, 60% av sjømaten i EU importeres. Fisk er en råvare og ferskvare. EU trenger også mineraler og metaller, som er en råvare, Norge er en viktig eksportør til EU. Norge er også en stor netto bidragsyter til EU. I og med at vi er tilknyttet EØS-avtalen betaler vi 8,5 milliarder kroner i året. Utvikling og utjevningstiltak i Øst-Europa utgjør 3,8 milliarder årlig. Deltakelse i diverse EU-programmer og byråer koster 4,2 milliarder årlig, (forskning, utdanning og kultur). Norge betaler også 100 millioner til ESA og EFTA-domstolen.

Er det ikke snart på tide å si opp EØS-avtalen?

Åse Nordnes, Sel og Heidal Nei til EU