Aller siste nytt i historien om «Triangelgate – Nav-skandalen på Hamar» er verken oppsiktsvekkende eller sjokkerende. Det som nå har skjedd var ventet, og legger seg pent inn i saksmappen med egennyttige, usanne og manipulerende handlinger utført av to Nav-direktører med kontorplass på Hamar.
Hva Torstein Rudihagen har med dette å gjøre, skal jeg komme tilbake til.

Først et tilbakeblikk: Innen utgangen av året må 70 Nav-ansatte på Lillehammer forlate byen og pendle til Hamar når to Nav-enheter skal bli til en. Valget har stått mellom lokasjon på enten Hamar eller Lillehammer. I fjor sommer, midt i fellesferien, falt «valget» på Hamar og Triangelgården, til tross for at faktagrunnlaget gikk i favør av lokalene på Lillehammer. Hvordan kunne det skje?

Saken lot seg løse ved hjelp av et kollegialt spill med leieavtaler og opsjoner. Skulle Lillehammer blitt valgt som lokasjon for den sammenslåtte enheten, måtte Bjørn Lien, direktør for Nav Innlandet, i fjor sommer være villig til å diskutere noen justeringer i en opsjonsavtale for de lokalene han leide til sin egne ansatte, og de ansatte til Per Morten Svenkerud, som leder Nav Arbeid og Ytelser. Men se, det ville Lien absolutt ikke. Dermed var utleier på Lillehammer satt ut av spill, og Svenkerud kunne sende mail til sine 70 Lillehammer-ansatte med beskjed om at det var en såkalt «annen leietaker» som sørget for at Nav ikke kunne få tilgang til nødvendige lokaler i Elvegata 19. Til tross for at de to kollegaene samarbeider om å leie lokaler, svarer Svenkerud «-Jeg vet ikke» når de Lillehammer-ansatte spør hvem denne «andre leietakeren» er. Hvorfor vil ikke Svenkerud at andre skal vite? Det de allerede vet er jo at han har sagt at han slutter i stillingen hvis han må pendle mellom Løten og Lillehammer.

Opsjonsavtalen som felte Lillehammer hadde en klausul om at den måtte reforhandles innen utgangen av 2022. Nå er jobben gjort. Nav har sittet i møter, Nav har diskutert, utredet og vært på befaring. Tråkket i gangene og åpnet og lukket dører, bare for å konkludere med det vi andre har visst hele tiden – opsjonsavtalen blir ikke fornyet. Hadde Bjørn Lien sagt det samme i fjor sommer som nå, ville denne historien etter alle solemerker endt med at Lillehammer hadde beholdt sine 70 arbeidsplasser, og fått overført 50 fra Hamar.

Med alt dette som bakteppe er det forløsende å lese Torstein Rudihagens debattinnlegg i GD, med tittelen «Nå må ikkje politikarane abdisere». Innlegget tar for seg byråkratiets inngripen i saken knyttet til E6 over Lågendeltaet. Rudihagen har et vesentlig poeng når han skriver at byråkratenes inngripen er udemokratisk og uakseptabel. Men hvis vi tenker oss at byråkratene grep inn fordi de personlig ble berørt av utbyggingen, da hadde vedtaket automatisk blitt opphevet og de involverte mistet jobben.

Rudihagen er en klok mann som kan mye om byråkrater og politikk. Jeg har lyst til å spørre om han vil være mentor og bli med på tur for å ta et møte og en prat med toppsjefen i Nav, Hans Christian Holthe. Etter praten med Holthe kan vi alltids stikke innom Regjeringskvartalet og se om vi kan få fatt i to statssekretærer og en statsråd som for lenge siden burde engasjert seg i Nav-skandalen på Hamar.

Henning Log, Lillehammer