Venstres lokale leder, Roger Granum, mener Terrassen er «et musepiss i havet». Hva mener han med det? Han mener millionene som har rent ut i havet og de millionene som i fremtiden vil renne ut i havet på Terrassen er for musepiss i havet å regne. Bare bagateller: «Hva skulle det være godt for å ikke gjennomføre dette nå?»

Jeg er ikke sikker på om Johrde, talsmannen for de funksjonshemmede i Sør Gudbrandsdal, vil være enig med Granum i at de titalls millioner som har rent/skal renne ut i havet fra Terrassen-prosjektet er musepiss i havet og bare bagateller. Tvert imot tror jeg han vil rive seg i håret over en slik økonomisk uforstand og arroganse overfor dem som trenger hver krone for å sikre en menneskeverdig tilværelse for dem som trenger det mer enn både Granum og meg.

Tvert imot; når man hører en slik tankegang fra en ledende Venstre politiker som burde visst bedre, forstår vi hvordan økonomien i kommunen er kommet i et slikt uføre.

Granum går videre med å påstå at jeg nærmest er medskyldig i «å bruke penger på ting som vi kunne klart oss uten ... Det gjelder f.eks. Ungdoms-OL, OL-søknader, Curlinghall, Ungdomshall, oppgradering av hoppanlegget, oppgradering av skistadion, manglende vilje til å se på organisering av bob- og akebanen, Olympiaparken.»

Da kommer nok Granum i skade for å kritisere feil person. Granum bør ta et dypdykk i GDs og VGs arkiv. Der vil han nemlig finne utallige rop om hjelp fra min side, hvor jeg etter beste evne prøver å informere om en uhemmet og ukontrollert bruk av felleskassen på bekostning av – ja nettopp – de mest sårbare som trenger det mest.

Det er tankevekkende – men ikke overraskende – at Venstres Terje Rønning var den som bidro avgjørende til å presse Terrassen gjennom i kommunestyret – med bare 500 stemmer i ryggen.

Dag Winquist, Lillehammer