Pandemidefinisjonen ble endret av Verdens helseorganisasjon, WHO, i 2009. «En influensapandemi oppstår når et nytt influensavirus dukker opp som den menneskelige befolkningen ikke har noen immunitet mot, noe som resulterer i flere samtidige epidemier over hele verden med enorme antall dødsfall og sykdom.» (Hemali) Nå er ordene i kursiv kuttet ut. Samme år fridde myndighetene til folkefrykten. Vi kunne dø av svineinfluensa, sa de. Dermed godtok flertallet massevaksinasjon, hvorav mange fikk alvorlige bivirkninger. I dag er vi utsatt for den mest massive vaksinekampanjen noensinne.

WHO har dessuten omgjort begrepet flokkimmunitet, som betegner befolkningens samlede motstandsevne. Immunitet kan oppnås ved å 1) gjennomgå en sykdom eller 2) bli vaksinert. Siden november 2020 er det kun vaksine som teller. Er troa på naturlig immunitet avskaffet? Smittefaren, som konstant hauses opp gir knapt utslag på dødsstatistikken. (Norske forhold) Med andre ord forhindres dagens innbitte kamp mot smittespredning at folk i landet oppnår naturlig immunitet

Et sunt immunsystem er avgjørende i møte med parasitter og infeksjoner. Lever vi sterilt og fjerner alle farer, får ikke kroppen mulighet til å utvikle et naturlig forsvar. Massevaksineringa i 2009 var forhastet og påførte mange skader for livet. Ifølge vaksineforsker Gunnveig Grødeland tar det vanligvis 5–10 år å utvikle slike. Å kreve at jeg skal tro blindt på nok en hasteprodusert vaksine, er direkte frekt. EU vil beskytte produsentene mot erstatningskrav. Er det nødvendig hvis vaksinen er så trygg som de sier? Og vil koronavaksinen virke mot dagens muterte virusarter?

I USA dør et menneske hvert 19 minutt av medisinoverdose. I likhet med olje- og våpenindustri består legemiddelindustrien av kyniske, profitthungrige aktører, hvis lønnsomhet beror på sykdom. FHI melder at det ikke er mulig å vite om pasienter dør av eller med covid-19, samt at 87 % av de døde hadde minst en kronisk sykdom. Gjennomsnittlig dødsalder er 84 år, og i aldersgruppen 0–19 år har ingen mistet livet.

Hvorfor denne voldsomme iveren etter vaksine? Og hva er hensikten med å stenge ned ungdomsskoler og videregående?

Kari Elisabet Svare, Gausdal