Det nærmer seg valg. Ap s ordførerkandidat Trosholmen kommer med det på banen med å ta et oppgjør med New Public Management (NPM). Enten kan man si velkommen etter, eller så er det veldig mulig å spørre om det er troverdig og ikke bare et valgkamputspill.

Grunnen til at det er verdt å stille seg spørsmålet er følgende:

Arbeiderpartiet er kanskje det partiet som på denne siden av århundreskiftet har frontet NPM framfor noen. Stoltenberg, oppildnet av Tony Blair, frontet og gjennomførte tre reformer som både har svekket velferdsstaten og forverret mange folks hverdag.

Helsereformen: Som er et ektefødt barn av NPM. Basert på erfaringer med konkurranse og markedsorientering fra privat sektor. Stoltenberg og Støre som dyrket foretaksmodellen. Resultatet vet vi. Antall senger i norske sykehus er halvert og pasienter rekker knapt nok å bli lagt inn før de blir skrevet ut. Land som tok dette systemet i bruk før Norge, oppdaget at det ble dyrere og resulterte i flere klager. Flere reverserer det. Arbeiderpartiet forsvarer det.

Samhandlingsreformen: Innført av Arbeiderpartiets daværende helseminister, nå First House rådgiver Bjarne Håkon Hanssen. Tankegang: Når sykehus behandling reduseres og sykehusene må bli kvitt pasientene fortere må kommunene få dem. Problemet er at kommunene ikke har nødvendig kapasitet og ressurser. Dette er en direkte årsak til mange av de problemstillingene Lillehammer kommune opplever på helse- og omsorgtjenestene sine.

Pensjonsreformen: Det Stoltenbergske pensjonssystem. Går du av tidlig, blir det straff. Sitter du lenge, blir det belønning. Øye for øye, upartisk og efter fortjeneste. Og de private pensjonsselskapene øker i antall og omsetning når folk blir mer og mer usikre på den offentlige folketrygden.

Dette er bare tre reformer drevet fram av Ap. Drevet fram med New Public Management som rettesnor.

Jeg kunne ha beskrevet flere. Nav-reformen, Politireformen, Jernbanereformen.

Da gjenstår egentlig bare ett viktig spørsmål som Trosholmen må svare på. Hvem er det som har tapt på Arbeiderpartiets flørting med NPM og reformene som har kommet i kjølevannet av dette?

Øyvin Aamodt, 1.kandidat, Rødt Lillehammer

Lillehammer