Gå til sidens hovedinnhold

Er villrein viktigere enn livredning?

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Når som helst på døgnet kan alarmen gå. Frivillige i Røde Kors Hjelpekorps må på kort varsel rykke ut for å redde folk i fare. De frivillige må ta seg inn i store og utfordrende fjellområder når vær og skredforhold tilsier at folk bør holde seg hjemme.

Dersom tåka ligger tykk over landskapet, skredfaren er stor eller vinden rask kan få været til å skifte, kan det være avgjørende å ha vært i området før. Små kjennemerker og kjennskap til lokale forhold kan være avgjørende når vanskelig valg skal tas. Derfor er det essensielt at de frivillige i Røde Kors får muligheten til å gjøre seg kjent.

Røde Kors Hjelpekorps i Dombås og Lesja ønsker å bruke snøscooter for at de frivillige skal bli kjent i deler av Rondane. Men de har fått avslag fra nasjonalparkstyret. Hensynet til villreinen settes først. Ifølge villreinutvalget vil kjøreruta forstyrre en eller flere flokker villrein på ettervinteren.

Røde Kors Hjelpekorps må være rustet for å dra ut

Nasjonalparkstyret gjør jobben de er satt til, de skal forvalte de vernede områdene. Villreinen er viktig å ta vare på. Dilemmaet er at et slikt avslag kan sette menneskers liv på spill, både livet til fjellvandrere i fare og hjelpemannskaper som ikke er kjent. Når alarmen går, kan hjelpekorpset bli tvunget til å si nei, rett og slett fordi mannskapene ikke er nok kjent. Å ikke gi frivillige nødvendig opplæring er et sjansespill som kan få fatale følger.

Det er ikke mulig å hindre folk å ta seg inn i fjellområder som Rondane. Det er ikke mulig å sikre seg 100 prosent mot ferdsel, og dermed heller ikke mot behov for redning. Å begi seg ut på risikofylte toppturer vinterstid blir stadig mer populært. Røde Kors Hjelpekorps må være rustet for å dra ut. Å bare avslå en søknad om opplæring er for enkelt. Nasjonalparkstyret bør samtidig ha noen tanker om hvordan beredskapen skal ivaretas.

Sammen må aktørene i området finne en løsning som ivaretar både dyr og folk. Vern og bruk må gå hånd i hånd.