Gode arbeidsvilkår er viktig for forsvarlige barnevernstjenester i Innlandets kommuner. Det får vi gjennom rekruttering, rett kompetanse og ansatte med nok tid til å gjøre jobben ordentlig.

De ansatte er grunnmuren i barnevernet. Det handler om å gi rett hjelp til rett tid for de mest utsatte barna og familiene deres. Dette krever høy kompetanse, nok tid til å gjøre gode analyser og nok ansatte slik at de kan dedikere nok tid til hver enkelt familie.

Et faglig forsvarlig barnevern handler om mer enn utdanningslengden til den enkelte. Det handler om hvordan de ansatte utfyller hverandre. Ansatte som jobber i barnevernet over mange år bygger opp en erfaring og kompetanse som er verdt å holde på. Dessverre blir altfor mange utbrent.

Det har flere ganger blitt slått alarm om turnover i barnevernet. Rundt en tredjedel av de ansatte slutter fra ett år til et annet. I teorien får du en helt ny barnevernstjeneste etter bare noen få år. Det betyr at barna mister trygge omsorgsfigurer og barnevernet mister viktig erfaring.

FO er den største fagforeningen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO Innlandet organiserer de ansatte i barnevernet som står opp for tryggheten til andre, hver eneste dag. Vi er bekymret for at barnevernet stadig får flere oppgaver, flere barn som trenger hjelp og høye politiske ambisjoner, men ikke nok ressurser til å løse oppgavene.

I nyttårstalen sin i 2018 etterlyste statsminister Erna Solberg flere solskinnshistorier fra barnevernet. Da vokste #HeiErna-kampanjen fram blant de ansatte. Tusenvis tok til gatene og krevde flere kollegaer. Høy kompetanse kan ikke kompensere for dårlig tid.

Når kontaktpersonene har ansvar for mange barn, får ikke alle den oppmerksomheten de fortjener. FO ønsker en veiledende bemanningsnorm, slik at man kun skal ha ansvar for mellom 9–15 barn til enhver tid, dessverre har mange mer enn det dobbelte i dag.

Det betyr at barn ikke får de oppfølgingen de trenger. Det kan vi ikke akseptere.

I skolen og barnehager er det normer for hvor mange barn det er forsvarlig å ha ansvar for. Hvorfor gjelder ikke dette i barnevernet? Det er tross alt snakk om de samme barna.

Det vil alltid være krevende å jobbe innenfor barnevernsfeltet, men vi må ikke gjøre det til en umenneskelig oppgave. For at barn og unge skal få god nok oppfølging trenger vi at de ansatte orker å stå i jobben over tid. Trygghet for de ansatte gir trygghet for oss andre.

Høye forventninger på barnas premisser er bra, men vi trenger mer enn festtaler og politisk engasjement. Barnevernet må prioriteres når pengene skal fordeles over stats- og kommunebudsjettet. Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv, og du får ikke bedre barnevern enn du er villig til å betale for.

I stortingsvalget vil vi stemme på dem som tør å prioritere barnevern. Nå er tiden inne for å innføre en bemanningsnorm i barnevernet og sikre nok ansatte, slik at barna får den oppfølgingen de trenger. Husk det når du avgir stemmen din før 13. september.

Olav Neerland, fylkesleder, FO Innlandet