Et helt spesielt samarbeid bak takken for friheten

I et helt spesielt samarbeid med Heimevernet i Nord-Gudbrandsdal og medlemmer i Norske Reserveoffiserers Forbund, kunne Lesjas ordfører Mariann Skotte og sogneprest Magnus Halle legge ned blomsterkranser med takk for friheten ved Minnesteinene på Lesjaskog fredag kveld.