Ein farfar i livet skulle alle ha. Den kjente sangstrofen forteller om to venner, en liten og en stor, og møtene mellom dem, som begge trenger og gleder seg til. Nå gjør koronaen at mange eldre og deres familie, venner og hjelpere ikke kan ha sine felles lyspunkter i hverdagen. I dette bildet gjør Inspirasjonskorpset til Fylkesmannen en livsviktig forskjell, og vi ønsker flere på laget!

I juni lanserte Fylkesmannen i Innlandet sitt Inspirasjonskorps på Follebutunet i Gausdal. I varmt solskinn fikk beboere, ansatte, korps og partnere høre om målet for korpset - å støtte de eldre og inspirere deres hjelpere. Deretter utfordret de eldre og de frivillige på tunet gjestene til erteposekasting, en aktivitet de har ute i en lavvo i koronatida. Etter en hard dyst der biskop og fylkesmann tapte for lavvo-gjengen, slo beboer Gunvor Baukhol fast: - Vi kjenner at vi er med igjen i verda!

Med Gunvors ord i bakhodet har medlemmene i Inspirasjonskorpset gått løs på oppgaven med all sin erfaring, fagkunnskap og engasjement. Ine Wigernæs, Torbjørn Løkken, Erling Jevne, Charlotte Mohn Gaustad og Irene Hanssen har på hver sine turer besøkt Gausdal, Eidskog, Engerdal og Øyer, sammen med Fylkesmannens fagfolk. Nå står Sel, Sør-Odal, Stange og Gran for tur.

Korpset henvender seg direkte til eldre, men også til ansatte i kommunene, for å gi inspirasjon og faglig påfyll slik at de kan gi enda bedre tjenester til sine innbyggere innen temaene matglede, kultur, fysisk aktivitet og relasjoner.

I Innlandet er det over 80.000 eldre i risikogruppen over 65. For mange har aktivitetstilbud, reiser og kontakt med andre blitt redusert eller falt bort. I et folkehelseperspektiv vil det nå være viktig at vi fokuserer på å styrke positive faktorer som fremmer helse og trivsel for disse i en utfordrende tid.

Inspirasjonskorpset er en viktig del av tiltakene Fylkesmannen gjør i kvalitetsreformen Leve hele livet, men altså på nye måter i koronatida. Arbeidsmetodikken er inspirert av Matgledekorpset i Innlandet. Vi bygger nettverk, deler kunnskap via nett, tv, radio og sosiale medier - og folk møtes. For eksempel på gardsbesøk, hvor de eldre fikk treningsøkt i stolen av de to skistjernene Jevne og Løkken. De to vil fremme bevegelsesglede og gi noe tilbake til de som heiet på dem i skisporet. Charlotte Mohn Gaustad er kokk og deler alt hun kan om måltidsglede og hvordan små ting, som litt farge på servietten eller dekketøyet, kan øke appetitten. Ine Wigernæs som er fagleder innen helsefag på NTNU på Gjøvik, er opptatt av å gjøre gode valg. Og de eldre som ikke har noen tjenester og trenger noen å prate med - disse setter korpsmedlem Irene Hanssen fokus på, etter å ha jobbet med eldre gjennom 30 år hos Fylkesmannen.

For Fylkesmannen handler dette om å samordne alle gode ressurser rundt våre eldre. Vi har med oss mange andre viktige aktører, som kommunene, fylkeskommunen, Røde Kors, Den norske kirke, Eldrerådet, Inn på tunet, KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

Vi vil nå mobilisere flere til viktig innsats. For noen i ditt nærmiljø kan et lite initiativ fra deg være av stor betydning. Ideer kan du få på nettsidene våre. Der kan du møte korpsmedlemmene og kontakte oss for å få besøk eller bidra. Vi håper at du blir med oss på denne livsviktige dugnaden!

Hanne Kjøsnes, seniorrådgiver,
Eli Blakstad, velferdsdirektør, Fylkesmannen i Innlandet