Nok en gang står skoletilbud i dalen i fare. Også i år foreslår fylkeskommunedirektøren å ikke lyse ut studielinjer hvor yrkeslivet skriker etter arbeidskraft. To av disse er VG1 Restaurant og matfag og VG2 Kokk- og servitørfag på Otta. I fjor ble linjene reddet av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Igjen kan de samme partiene redde linjene.

Det er et dilemma for fylkeskommunen å prøve å beholde mest mulig liv i distriktene, og samtidig kunne tilby et godt nok studietilbud og få nok søkere.

Når søkerlista er skral, sier normtallsmodellen vedtatt av fylkespolitikerne i 2020 at tilbud ikke skal lyses ut. Grensa går ved 60 prosent oppfylling av et tilbud. Andre hensyn kan veie tyngre, dersom nok politikerne vil.

Et slikt hensyn er næringslivets behov. Innlandet er et mat- og reiselivsfylke med lange tradisjoner. Skal ungdommen satse på en utdanning lokalt og regionalt arbeidsliv trenger, må de kunne utdanne seg her og få en jobb de kan holde ut i. Dette er ikke fylkeskommunen sitt ansvar alene.

Fellesforbundet pekte i november på bransjen selv. Bransjer som velger dem som tar til takke med forholdsvis lav lønn, blir ikke attraktive for lokale unge. Lønningene i reiselivsbransjen må opp, antallet faste stillinger må bli flere, og bransjen selv må initiere et samarbeid med andre aktører for utveksling av arbeidskraft. Norske ungdommer må føle seg verdsatt etter utdannelse.

Erfaringen til fylkeskommunen viser at det vil ta tid å få flere unge til å søke. Det er ikke alle studietilbud som kan opprettholdes når søkerne mangler, men noen linjer er så viktige for næringslivet at det er riktig å prøve nok en gang.