Et lite avgiftssjokk venter både bedrifter, fastboende og hyttefolk. Kommuner flest står midt oppe i eller foran omfattende investeringer i vann- og avløpssektoren, og som på alle andre områder øker også driftskostnadene. Tiltakene skal være selvfinansierende.

Når man som i Øyer øker de kommunale gebyrene for vann- og avløp fra 9.250 kroner i 2022 til 14.800 per husholdning i 2023, siger et stort ubehag inn hos de fleste som ser den nye, store fakturaen i nettbanken. En økning på 60 prosent og en dobling av tilknytningsavgiftene for vann- og avløp, betyr et kraftig innhogg i en husholdningsøkonomi som akkurat nå presses av både stigende rente og høyere priser på nesten alle områder.

Av alle skatter, er disse flate, usosiale avgiftene en av de viktigste. Pengene går rett inn i det tjenesteområdet som skal forsyne oss med trygt vann, og som skal sørge for at det vi tømmer i vasken eller i do ikke forurenser verken drikkevann eller miljøet for øvrig. Ikke noe er viktigere for folkehelsa enn at disse tjenesteområdene har alt på stell.

Det betyr ikke at vi ukritisk skal hoppe på alle forslag til nye investeringer, og vi alltid skal velge det ideelle framfor det som er rimeligere, men likevel kan være godt nok.

Det har gjennom flere år vært et ganske så intenst søkelys på at gammel og ødelagt ledningsnett må erstattes med nytt. Noen kommuner har vedtatt gode planer og er godt i rute med utskifting og utbedring. Andre har dårligere kontroll, og har skjøvet både oppgaver og ubehagelige avgiftsøkninger foran seg. Dårlig kontroll og manglende planer betyr som regel at investeringsbehovet hoper seg opp. De som ikke får avgiftssjokk denne vinteren, kan få den den neste ...