Om meningsmålingene for Arbeiderpartiet stemmer, er mange av velgere på vei bort fra partiet. Både på innsiden og på utsiden er det mange tanker om hvorfor. Fallet er så dypt, at det ikke bare er de flyktige velgerne som forsvinner, også blant rotfestede sosialdemokrater er det mange som skuffet ser seg om etter et nytt politisk hjem.

Det er ikke vi som har forandret oss. Det er Arbeiderpartiet som har gått fra oss. Vi er mange stolte sosialdemokrater som ikke lenger ser på Arbeiderpartiet som det naturlige verktøy for å virkeliggjøre den sosialdemokratiske drømmen. Vi ser det i klimapolitikken, hvor viljen til å la FNs klimarapporter få konsekvenser for den norske oljeletingen er fullstendig fraværende. Vi ser det i menneskerettighetsspørsmål, hvor økonomi blir viktigere enn samer (Fosen-saken) og funksjonshemmede (CRPD-spørsmålet). Vi ser det i den manglende viljen til å rydde opp i fattigdomsfeller og mistenkeliggjøring av syke i Nav-systemet. Vi ser det når høye strømpriser rammer de med minst penger hardest. Vi ser det når næringslivet og arbeidsplasser halter på grunn av brå endringer og manglende forutsigbarhet. Og vi ser det når viktige fagforeninger utenfor LO-systemet får sine lønnskamper avbrutt, uten mulighet til å påvirke resultatet.

Det er mange, mange grunner til at mange har forlatt Arbeiderpartiet. Og det er like mange grunner til at noen av oss har funnet et nytt hjem i Partiet Sentrum. Her kan vi jobbe for det vi tror på. For bærekraft og menneskerettigheter. For et samfunn der det skal lønne seg å gjøre en innsats, og hvor sikkerhetsnettet samtidig skal gjøre landingen håndterbar for de som ramler. Et samfunn for forutsigbare kår for de som investerer i norske arbeidsplasser, og for trygg lønnsutvikling for de som gjør jobber som er viktige for samfunnet. Et samfunn som ikke straffer syke. Et fellesskap for forskjellige mennesker, et samfunn som bygger på både mangfold og samhold.

Partiet Sentrum er i midten av politikken. Det betyr at vi ofte vil være i vippeposisjon, og bestemme hvem som får styre. Det vil også gi oss makt til å trekke politikken inn mot sentrum, og bort fra ytterpunktene.

Foreløpig er vi et ganske lite parti. Det kan endre seg allerede til høsten. Med lite som skiller blokkene, kan vi være tungen på vektskålen i mange kommuner. Særlig hvis flere blir med oss, og kjemper for å realisere drømmen om det gode samfunn for fremtiden i et parti som ikke har låst seg fast i fortidens skillelinjer.

Geir Lippestad, partileder Partiet Sentrum
Therese Rudi, leder, Partiet Sentrum Ringebu
Espen Østvold Rølla, leder, Partiet Sentrum Lillehammer