Et regionråd er først og fremst et venteværelse for lokalpolitikere som ikke vil eller tør å ta de store grepene

Av

Jostein Hernæs

Kommentator i GD