Et sterkere Eidsiva: Framover vil Innlandet gjennom en sammenslåing med Hafslund E-CO trolig kunne sikres landets laveste nettleie

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg 
Fylkestinget i Oppland vedtok i april å stille seg positive til den framforhandlede fusjonen mellom Eidsiva og Hafslund E-CO. Vi mener Innlandet kommer styrket ut, og at vi sikrer arbeidsplasser og verdiskaping i et kraftmarked preget av raske endringer.

I forkant hadde sju andre eierkommuner i Oppland og Hedmark behandlet fusjonen, alle med positive vedtak. Eierutvalget i Eidsiva, ledet av Hedmarks fylkesordfører Arnfinn Nergård (Sp), anbefaler også eierne å gå for en fusjon. Både fylkestinget og fylkesutvalget har fulgt saken tett, og hatt flere orienteringer og diskusjoner på dagsorden, både med og uten konsernledelsen i Eidsiva til stede.

GD påstår at Ap ikke har løftet en finger for å informere om dette. Tja, kanskje GD også burde være sitt ansvar bevisst? Fylkesordføreren hadde sammen med ordfører i Lillehammer oppslag i Lillehammer Byavis allerede før jul. GD har vært til stede under diskusjoner i fylkesutvalget, og da må de jo ha forsømt sitt samfunnsansvar når de ikke har formidlet diskusjoner om en så viktig sak.

For mange er dette en følelsesladet prosess, mange politikere i Innlandet var med også da fusjonene som har dannet grunnlaget for Eidsiva skjedde. Det skjer mye på 20 år, og kraftbransjen er ikke noe unntak. Eidsiva mener en kraftig konsolidering av energibransjen er nødvendig for å møte endringer som drives av myndighetskrav, ny teknologi og digitalisering. Både myndighetene og bransjen selv peker på behov for færre og større selskaper. Eidsiva Energi har nå en mulighet til å ta en aktiv posisjon i denne utviklingen og har kommet fram til at konsernet ønsker å inngå et samarbeid med energikonsernet Hafslund E-CO som er 100 prosent eid av Oslo kommune. Eidsiva har også forsøkt å invitere de ni andre lokale energiselskapene i Innlandet til samarbeid, men har blitt møtt med avslag.

Hovedkontoret for nettselskapet skal etableres i Innlandet, på Hamar der Eidsiva har hovedkontor i dag, og vil styre mye av nettet i Norge. Eidsiva leverer i dag til 250 000 og i framtida vil dette tallet bli 900 000 nettkunder. Dette vil være betydningsfulle arbeidsplasser i Innlandet med en kompetanse og styrke få om noen i landet vil kunne måle seg med. Dette betyr også at nettleia vil reduseres, eller harmoniseres som det også kan beskrives som, når det blir flere kunder med ulik nettleie i dag. Det er i aller høyeste grad noe innbyggere og næringsliv i Innlandet vil tjene på. Framover vil Innlandet gjennom en sammenslåing med Hafslund E-CO trolig kunne sikres landets laveste nettleie.

Vannkraftmiljøet på Lillehammer styrkes ytterligere ved denne fusjonen, da det også blir vesentlige og viktige arbeidsplasser her. Hadde vi sagt nei og Hafslund E-CO gått til andre ville det vært å gamble med disse arbeidsplassene. Hafslund kunne gått til andre deler av landet og etablert en solid konkurrent, vi ser heller muligheten dette gir for å styrke miljøet på Lillehammer. Bildet enkelte ønsker å skape av at dette er å flytte arbeidsplasser ut av Innlandet er fullstendig feil.

Eidsiva har forhandlet fram en god avtale som ivaretar Innlandets interesser. Det viktigste for oss er å sikre våre arbeidsplasser og styrke våre fagmiljøer, mens Oslo er opptatt av å sikre et solid selskap med offentlig eierskap. Da er det mulig å forhandle fram en løsning begge parter er fornøyd med, og det mener jeg de har lyktes med her. Andre regioner og energiselskaper har lyktes med fusjoner, og dette anses bare å være starten på strukturendringer i bransjen. Da invitasjonen fra Oslo kommune ble fremsatt på et eiermøte i april 2018, åpnet det seg en reell mulighet for Eidsiva til å få et samarbeid med Norges største vertikalintegrerte energikonsern. En samordning vil redusere risikoen for at Eidsiva blir for lite over tid i energibransjen. Arbeiderpartiet vil sikre det offentlige eierskapet i et sterkt Eidsiva, og det er det vi har muligheten til å gjøre nå.

Anne-Marte Kolbjørnshus

gruppeleder, Arbeiderpartiet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags