- Et tankekors at rådet ikke blir spurt

- Det er et tankekors at et estetisk råd i en kulturkommune som Lillehammer ikke konsulteres hyppig i en periode med høy byggeaktivitet. Det mener Vilde Andrea Brun og Siri Leira.