Hvordan skal Lillehammer
best feire sin 200-årsdag i 2027? Debatten går høyt lokalt, etter at nåværende og forhenværende direktør i Stiftelsen Lillehammer Museum har lansert sitt drømmeprosjekt: En underjordisk kunsthall på Stortorget, som i tillegg til å gi kunstmuseet sårt tiltrengte utstillings-kvadratmetre også vil bli et løft for byens hjerte, Stortorget.

Tanken er å tilføre sentrum et signalbygg tilpasset vår tid, som samtidig vil skape begeistring og oppmerksomhet nasjonalt.

Lillehammer kunstmuseum er allerede blant landets mest anerkjente, og har en direktør med tydelige ambisjoner. Spørsmålet nå, er hvem han har med seg i ryggen.

Denne byen er ikke ferdig, og skal en dag feire både 300 og 400 år. Men for at vi skal komme dit, må Lillehammer fortsatt være en attraktiv by, både for innbyggere, tilreisende og – ikke minst – næringslivet. Det kommer ikke til å komme et ras av turister, studenter, konferansedeltakere, tilflyttende barnefamilier eller gründere til byen, bare fordi vi har et velfungerende helsehus de kan benytte seg av 40 år senere. Tvert imot: For å kunne løse de store velferdsoppgavene som venter, er vi helt nødt til å sørge for at byen oppleves som levende og vibrerende av alle oss som ferdes her til daglig.

Tenk hva et splitter nytt og smart utformet Stortorg kunne tilført byen av attraksjonskraft!

Tenk hva et sentralt byutviklingsgrep som dette vil kunne utløse av investeringer hos gårdeierne i området rundt!

Offentlig pengebruk er både veldig enkelt og veldig vanskelig. Enkelt, fordi det er begrenset hva man egentlig har råd til. Vanskelig, fordi det også finnes noe som heter ekstern finansiering, der tunge samfunnsaktører i stat og fylke fort kan kaste seg med på spennende utviklingsprosjekter vi aldri hadde hatt sjans til å gjennomføre selv.

Et ferskt eksempel er studenthyblene på Stampesletta, der Lillehammer sitter igjen med en boligmasse verdt 100 millioner etter å ha lagt 7 millioner i potten selv. Fordi vi var modige nok til å tenke stort og arrangere et ungdoms-OL. Har vi glemt det nå?

Foreløpig er det høyst uklart hva prislappen vil bli, eller hvor store bidrag Lillehammer kommune egentlig vil måtte legge på bordet for at en kunsthall på Stortorget skal kunne stå ferdig i 2027. Kanskje klarer vi noe à la det vi fikk til med studenthyblene i 2016? For spiller vi kortene våre riktig, kan dette fort bli et interessant prosjekt for den nye regjeringen.

Etter vår oppfatning er derfor forslaget fra Audun Eckhoff og Jostein Skurdal nettopp den typen frieri til staten som Lillehammer burde satse på; offensivt, friskt og preget av oppdrift. I tillegg til at forslaget selvfølgelig er helt naturlig i en reiselivs- og kunstnerby som vår – hvor store drømmer sjelden har bragt oss bakover.

Merethe Sandum, reiselivssjef, Visit Lillehammer