LILLEHAMMER: De øvrige styremedlemmene er Odd Inge Vistad (NINA – Norsk Institutt for naturforskning), Hanne Alstrup Velure (Lesja kommune), Ingrid Bay-Larsen (Nordlandsforskning) og Per Ingvar Haukeland (Telemarksforskning).


Fjell-forsk-nett ble initiert i 2014, og foreløpig har ti forskningsinstitutter meldt interesse for å delta i nettverket.


Ifølge Østlandsforskning har det vært fokusert mye på vekst langs kysten i Norge, men det er fjellområdene som kanskje har de største utfordringene når det gjelder sysselsetting, befolkningsvekst og regional utvikling.


For å stimulere regional utvikling og verdiskapning i fjellregionene har fjell-forsk-nett i sin strategi prioritert fem tema som kunnskapsbehov, nemlig den nye økonomien, friluftsliv, folkehelse og naturalhusholdning (bytteøkonomi), mobilitet og demografi, arealforvaltning og konflikthåndtering og effekter av klimaendringer i fjellområdene.


Fjell-forsk-nett er unikt i norsk sammenheng, og begrepet fjellforskning er forholdsvis nytt i Norge. Mens i Alpene står fjellforskning sterkt gjennom nettverk og institutter. Fjellområdene dekker om lag halvparten av arealet i Norge, men kun har seks til sju prosent av landets befolkning.