Den gamle venen min Svante, ringde nettopp på retur frå Sverige til eit vêrhardt fiskevær på nordvestkysten vår der han bur, -Ingen panikk i Sverige,- sa han, -der er skulane opne og trafikken går som i England. Det er berre Noreg som har råd til å stengje alt ned og tilby full løn i 20 dagar til alle permitterte.

–Nå ja,- innvende eg, -det er kanskje litt tidleg enda å gjera opp status over kven som har greidd å takle pandemien best?-

I nyheitene melder dei at Regjeringa skal bruke minst 100 milliardar på å takle fyrste fase av krisen. – Ingen skal tapa økonomisk på dette,- tek Ap-leiaren opp att etter finansministeren-

Om det er alle norske politikarar samde!

Det skal vera farleg å stikke handa inn i eit kveksbol, og særleg der alle er einige om alt. Men i alderdommeleg uforstand tillèt eg meg likevel å stille eit lite spørsmål. Er ikkje koronakrisen ei glimrande anledning til å prøve å kutte ørlite gran ned på dei oppblåste honorara og lønene våre? Nå når børsane fell som blylodd og dreg CO2 utsleppa med seg, er ikkje dette eit høve til å vurdere bruk- og kast-samfunnet vårt, forbruket av natur og den globale oppvarminga på nytt?

Mot klimakrisen kan ingen isolere seg med karantene og full løn i 20 dagar.

Torgeir T. Garmo, Lom