Etter nesten 100 år, er enden nær?

Av

Jostein Hernæs

Kommentator i GD