Mandag var Statsforvalteren i Innlandet, tidligere Fylkesmannen, i møte med Kultur-, Nærings- og Kommunal og moderniseringsdepartementet. Statsforvalter Knut Storberget forteller til GD at Lillehammer var tema gjennom hele møtet.

– De stilte mannsterke med statssekretærer fra alle tre departementene. For oss var det viktig å få fram hvordan kommunesituasjonen er, rett og slett å få beskrevet gapet mellom hva kommuner har fått og brukt. Samtidig som vi la fram noen betraktninger rundt kommunalt eide kultur- og idrettsanlegg, som blant annet Lillehammer har en del av, sier Storberget.

Ordføreren kom til ordet

Mot slutten av møtet fikk Lillehammers ordfører, Ingunn Torsholmen, tale på Lillehammers og Olympiaparkens vegne.

– Vi har redegjort for saken nøyaktig og vi fikk et generelt svar om en ny rapport som kommer ut i april fra KMD om ordninger for kompensasjon. Det var det svaret vi fikk. Vi argumenterte med at vi mener de driver med forskjellsbehandling. Det er jo andre arrangører som får kompensasjon, men ikke vi, fordi vi er 100 prosent offentlig eid, sa Trosholmen etter møtet.

– Det er en stund til april. Hva tenker du om det?

– Jeg hadde håpet at de hadde kommet oss i møte med en forståelse som et minimum, helst en løsning, da vi har jobbet med dette i åtte måneder, svarer Trosholmen.

Hun forteller at hun oppfattet støtte fra Statsforvalteren om at Olympiaparken forskjellsbehandles.

– Det er ingen annen kommune i Norge som har så mange store anlegg samlet på ett sted. Disse har vi overdratt etter OL etter avtale – og ble pålagt å eie dem 100 prosent. Når det da kommer en pandemi og inntektsbortfall regner vi jo med at det da skal dekkes, sier Trosholmen.

Roser innlegget

Storberget forteller at Lillehammer gjorde en fantastisk fin jobb, med et overbevisende og flott fremlegg.

– Ordføreren oppfatter at du deler hennes syn om en forskjellsbehandling?

– Da har hun forstått meg riktig på møtet i dag. Etter mitt skjønn er det nesten ubegripelig om ikke Olympiaparken skal kompensere. De har jo et nettotap på 12–13 millioner.

– Fikk dere noen svar fra departementene på det aktuelle temaet?

– Det må departementet svare på, men med dette møtet er det lagt et godt grunnlag for å få gjort noe. Samtidig er det departementene som må vurdere hva penger skal brukes på og hvordan.

– Føler du Lillehammer er noe nærmere kompensasjon til Olympiaparken?

– Slik jeg vurderte det er dem det. De fikk forståelse og la fram saken på en god måte. Tilbakemeldingen var at de skal ta en gjennomgang for å se på kompensasjon til kommunene, svarte Storberget.

– Arbeider videre med saken

Statssekretær Paal Pedersen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltok på mandagens møte, og skriver følgende i en e-post til GD:

– Alle som deltok i dagens møte gav uttrykk for at det var en nyttig og informativ runde. Vi anerkjenner at Olympiaparken er i en utfordrende situasjon, siden eierstrukturen som er valgt gjør at anleggene faller utenfor de ordinære støtteordningene. Men både Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider videre med saken for å vurdere mulige løsninger.

Han legger til at statsforvalteren har mulighet til å disponere midler, slik at Lillehammer får kompensasjon for tapte inntekter.

– For 2021 har Innlandet fått 84 millioner i ordinære skjønnsmidler. Det er ingenting i veien for at statsforvalteren gir tilskudd til Lillehammer for å kompensere for tapte inntekter knyttet til koronahåndteringen. Regjeringen har også varslet at vi jobber videre med håndteringen og at den nasjonale arbeidsgruppen skal levere sin nye rapport 1. april. Her er det viktig at kultur- og idrettsanlegg blir en del av vurderingsgrunnlaget, og også derfor var dagens møte nyttig.