Gå til sidens hovedinnhold

EU kommer til å styrke norsk landbruk

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Fremtidens distrikts -Norge trenger EU. Norsk landbruk er i tilbakegang, distriktene svekkes, og folk flytter fra. Vi i Europeisk Ungdom mener at fremtidens norske landbruk er helt avhengig av internasjonalt samarbeid.

Norge er på topp når det kommer til landbruk. Norge har verdens beste og reneste matproduksjon. Det er lite bruk av sprøytemidler og antibiotika. Norske bønder har gjort fantastisk jobb når det kommer til matproduksjon, noe som gir oss store konkurransefortrinn internasjonalt.

Vi lever i en tid, hvor mange flytter fra distriktene. Denne fraflyttingen har bidratt til drastisk reduksjon i landbruket. De siste 30 årene har omtrent 60 000 landbruk blitt nedlagt, dette tilsvarer 2000 i året. Frem til 2005 hadde Norge den største reduksjonen i antall bruk sammenliknet med land som, Danmark, Finland, og Østerrike.

Sveits har ført en liknende politikk som Norge, og sitter med samme resultat som oss. Finland derimot valgte EU medlemskap, og de har i mye høyere grad lykkes med å holde produksjon oppe og redusert nedgangen av antall bruk.

Nei-siden maler et bilde av at distriktene kommer til å dø ut med et norsk EU-medlemskap. Men i Norge har urbaniseringen derimot vært langt større enn for eksempel Finland. Det er på tide at Nei-siden får tillit til bøndene våre. Norges kvalitative matproduksjon har store konkurransefortrinn, og vi har et stort potensial til å styrke landbruket ved å gi bøndene tilgang på et større marked.

Hvis vi skal sikre og bygge distriktene våre, er vi helt avhengig av arbeidsplasser og verdiskapning der folk bor. I dag nyter distriktene godt av den frie markedstilgangen våre eksportrettede hjørnesteinsbedrifter har til EUs indre marked. Den tilgangen må også bøndene få. Vi tror nemlig at distriktene har enda mer å tjene på EU-medlemskap.

EU kommer til å styrke norsk landbruk. Nedgangen i landbruk er i dag betydelig, og mange velger å flytte fra distriktene. Mens norske melkebønder må kutte i produksjonen, bygger Tine meieri i Irland som skal produsere Jarlsberg-ost for å unngå tollmurene. Hadde vi vært medlem av EU ville denne produksjonen blitt i Norge.

Internasjonalt samarbeid kan i større grad sørge for arbeidsplasser og verdiskaping der folk bor. Norsk landbruk har dessuten store konkurransefortrinn, og vi mener derfor at norske bønder som er villige til å satse kan tjene mye på tilgangen til et større marked.

Det er på tide å bygge bruer, ikke murer. Dette gjelder også for landbruket.

Kajsa Kirkhus, 2. nestleder Innlandet Europeisk Ungdom, Ringsaker