Gå til sidens hovedinnhold

EU-medlemskap - en trussel for landbruket og distriktene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Nei, EU Kommer ikke til å styrke norsk landbruk, men svekke det.

I et debattinnlegg i Gudbrandsdølen 22.09. skriver Kajsa Krikhus (Europeisk Ungdom) at norsk landbruk og distriktene i Norge, trenger EU. Her bommer hun fullstendig. Et norsk EU-medlemskap vil bety kroken på døra for landbruk slik vi kjenner det i dag.

Krikhus skryter det av det norske landbruket, med tanke på dyrevelferd, bruk av antibiotika og sprøytemidler. At Norge ikke er en del av EU er en av hovedårsakene til at vi har verdens reneste og beste landbruk. Det ville ikke vært mulig for norske bønder å produsere mat med den kvaliteten, om de skulle konkurrert på det europeiske prismarkedet.

EUs markedsliberale politikk ville ført til at markedet hadde presset prisene på produkter fra landbruket ned. Dette ville presset fram større gårdsbruk i en mye større hastighet enn i dag. Større gårdsbruk fører ofte til at bonden har mindre tid til dyra, og dyrevelferden svekkes. Bruken av antibiotika og sprøytemidler ville også økt, for å kunne produsere mer effektivt. Det ville ikke vært mulig for små og mellomstore gårdsbruk å konkurrere i det store EU-markedet, og landbruket ville blitt industrialisert slik som i resten av EU.

For å kunne brødfø egen befolkning, og opprettholde liv i hele landet, må vi ta i bruk det vi har av mulig produksjonsareal. Vi trenger ikke å se lenger enn til Sverige for å se konsekvensene av EUs landbrukspolitikk. Der ser vi mange områder som ligger brakk, fordi det ikke er noen som vil drive dem. Det er ikke lønnsomhet å drive der åkerlappene er for små og gårdsbruket er for lite, på grunn av at EUs marked presser prisene så lavt at det ikke er liv laga for de mindre produsentene. Dersom vi skal kunne bruke de arealene vi har tilgjengelige i Norge, må det være mulig å opprettholde produksjon, også for det små produsentene. Stordrift er ikke mulig i mange deler av landet, på grunn av geografien, klimaet og naturen.

Til slutt, løsningen for hindre fraflytting fra distriktet, og nedleggelser i landbruket, er ikke EU-medlemskap løsninga. Tvert imot vil et EU-medlemskap være en trussel for det for landbruket og distriktene. Norske bønder trenger sikker lønn og sikre produksjonsvilkår som styres av en landbrukspolitikk som bestemmes fra Norge og ikke Brüssel.

Mattis Minge, medlem i Senterungdommen